حمايت اجتماعی و اضطراب مرگ در بيماران همودياليز

صادقی, هاجر and سعيدی, مريم and راهزانی, کبری and اسفندياری, عاطفه (2015) حمايت اجتماعی و اضطراب مرگ در بيماران همودياليز. نشریه روان پرستاری, 2 (4). pp. 36-48. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v2n4p36-fa.pdf

Download (981kB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=466&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: علی رغم تاثير درمانی همودياليز در نارسايی کليوی، اين بيماران با عوامل تنش‌زا از جمله اضطراب مرگ مواجهه‌اند. حمايت اجتماعی در حفظ سلامتی نقش دارد و با افزايش آن از ميزان مرگ و مير بيماران و بروز ناخوشی‌های جسمی و روانی می کاهد.اين مطالعه باهدف بررسی ارتباط بين حمايت اجتماعی و اضطراب مرگ بيماران همودياليزی انجام شد. روش: مطالعه از نوع توصيفی – تحليلی بود. 151 بيمارمرکز هموياليز بيمارستان وليعصر(عج) اراک به روش سرشماری، در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها اطلاعات فردی، اضطراب مرگ تمپلر (Templer) 15 آيتمی و پرسشنامه‌ای تلفيقی، حمايت اجتماعی بيماران سرطانی، حمايت اجتماعی واکس ونوربک(Norbeck Social Support Questionnaire) بود. داده‌ها با استفاده از spss نسخه 18 تجزيه و تحليل شد. يافته‌ها: نتايج نشان داد ميانگين وانحراف معيار ميزان اضطراب مرگ، حمايت عاطفی، ابزاری، اطلاعاتی وحمايت اجتماعی کل به ترتيب (05/4±11/64)، (38/4±04/28)، (28/5±75/25)، (18/3±57/20)، (8±36/74) بود. حمايت اجتماعی دربعد عاطفی 9/70% و دربعد حمايت‌ابزاری 53% افراد وضعيت مطلوب ودر بعد حمايت اطلاعاتی 2/72% وضعيت نامطلوب داشتند. بين ابعاد مختلف حمايت اجتماعی و اضطراب مرگ ارتباط معنی‌دار وجودداشت و اين ارتباط در بعد حمايت عاطفی به صورت (69/0-=r)، (001/0>p)، حمايت ابزاری (64/0r=-) (001/0>p)، حمايت اطلاعاتی (63/0r=) (001/0>p) بود. نتيجه‌گيری: بر اساس يافته های اين مطالعه بيماران تحت درمان با همو دياليز که از حمايت اجتماعی نامطلوب برخوردار باشند احتمال افزايش اضطراب مرگ در آنان بيشتر خواهد بود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اضطراب مرگ، حمایت اجتماعی، همودیالیز،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 14 Mar 2015 10:29
Last Modified: 14 Mar 2015 10:29
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3228

Actions (login required)

View Item View Item