رابطه فشار روانی و سندرم پيش از قاعدگی با کيفيت زندگی در دختران دانشجو

زارعی, زهرا and بزازيان, سعيده (2015) رابطه فشار روانی و سندرم پيش از قاعدگی با کيفيت زندگی در دختران دانشجو. نشریه روان پرستاری, 2 (4). pp. 49-58. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v2n4p49-fa.pdf

Download (947kB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=467&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: مطالعه کيفيت زندگی و سلامت زنان حائز اهميت بوده و توجه بسياری از پژوهشگران اين حوزه را به خود جلب کرده است. سندرم پيش از قاعدگی عود دوره‌ای ترکيبی از تغييرات آزاردهنده جسمی، روانی و رفتاری است و شدت آن به حدی است که با فعاليت‌های معمول يا ارتباطات اجتماعی فرد تداخل می‌کند. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط فشار روانی و سندرم پيش از قاعدگی با کيفيت زندگی دختران دانشجو انجام گرفت. روش: روش پژوهش همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 120 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه آزاد واحد ابهر در سال تحصيلی 1392-1391 بودند که بر اساس روش نمونه گيری به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و آزمون های فشارروانی مارکهام، سندرم پيش از قاعدگی آبراهام وتيلور و آزمون کيفيت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکميل کردند. تحليل داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS و با استفاده از روش های آماری توصيفی و آزمون همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون انجام شد. يافته ها: يافته های پژوهش حاکی از آن بود که بين فشار روانی و سندرم پيش از قاعدگی رابطه مثبت و معنا دار (001/0>p)، بين فشار روانی و کيفيت زندگی رابطه منفی و معنا دار (001/0>p) و بين سندرم پيش از قاعدگی و کيفيت زندگی نيز رابطه منفی و معنادار وجود دارد (001/0>p). نتايج تحليل رگرسيون نشانگر اين است که فشار روانی و سندرم پيش از قاعدگی 61% واريانس کيفيت زندگی را تبيين می کنند. نتيجه گيری: نتايج اين مطالعه نشان دهنده ارتباط بين فشار روانی و سندرم پيش از قاعدگی با کيفيت زندگی دختران می باشد. لذا از نتايج اين پژوهش می توان در برنامه های درمانی و آموزشی جهت ارتقاء مهارت های مقابله با استرس و کيفيت زندگی دختران و زنان استفاده کرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فشار روانی، سندرم پیش از قاعدگی، کیفیت زندگی.،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 14 Mar 2015 10:30
Last Modified: 14 Mar 2015 10:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3229

Actions (login required)

View Item View Item