تاثير آموزش مديريت خشم، مبتنی بر مدل پندر بر رفتار پر خطر درگيری در سربازان

اسدزندی, مينو and شکاری فرد, محمد and عبادی, عباس and مروتی شريف آباد, محمدعلی and سالاری, محمدمهدی (2015) تاثير آموزش مديريت خشم، مبتنی بر مدل پندر بر رفتار پر خطر درگيری در سربازان. نشریه روان پرستاری, 2 (4). pp. 68-79. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v2n4p68-fa.pdf

Download (996kB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=470&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: ورود به دوره سربازی با تغيير شرايط محيطی و سبک زندگی و روابط اجتماعی، سبب استرس و فشار روانی در سربازان شده و می تواند رفتارهای پرخطر را ايجاد کند. رفتارهای پرخاشگرانه غيرکلامی يا کلامی را برای مواجهه با آسيب های احتمالی افزايش دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثير آموزش مديريت خشم مبتنی بر مدل ارتقائ سلامت پندر بر کاهش رفتار پرخطر درگيری در سربازان آموزشگاه حضرت وليعصر اردکان در سال 89 انجام شد. روش: اين پژوهش يک مطالعه تجربی از نوع کار آزمايی بالينی بود. 232 نفر از سربازانی که نمره رفتار پرخطر درگيری آن ها بالاتر از 60 بودند در اين مطالعه مشارکت داشتند .نمونه ها به صورت تصادفی ساده به دو گروه مداخله وشاهد تقسيم شدند وبرای گروه مداخله روش های کنترل خشم بر اساس شواهد دينی و علمی در قالب مدل پندر آموزش داده شد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته معتبر و پويا شامل: پرسشنامه های جمعيت شناختی، سنجش رفتارهای پرخطر و سازه های الگوی ارتقائ سلامت بود. يافته ها: نتايح بر اساس آزمون آماری کوواريانس و تی مستقل نشان داد که در تمامی سازهای مدل: منافع درک شده، موانع درک شده، خودکار آمدی درک شده، احساس مرتبط با رفتار و تاثير گذار بين فردی موقعيتی و در نمره درگيری، اختلاف دو گروه مداخله وشاهد معنی دار شد (001/0>P). نتيجه گيری: آموزش روش های مديريت هيجان خشم بر اساس شواهد دينی وعلمی، در قالب مدل آموزشی ارتقای سلامت پندر موثر می باشد. اين مدل برای مديريت هيجان خشم و اصلاح رفتار واحساس و نگرش افراد پرخاشگر پيشنهاد می گردد می توان بر اساس اين مدل مديريت خشم، روش های سازگاری بهتر با فشارهای روانی و تغييرات محيطی ناخواسته را به جوانان آموزش داد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مدیریت خشم، مدل پندر، رفتار پر خطر، درگیری،
Subjects: WM Psychiatry
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 14 Mar 2015 10:30
Last Modified: 01 Nov 2017 10:23
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3231

Actions (login required)

View Item View Item