همبستگی بين سختی گذر به والد شدن و رضايت زناشويی و مقايسه آن در زنان با اولين و دومين فرزند

سراج, فاطمه and نورانی, شهلا and شاکری, محمد تقی (2014) همبستگی بين سختی گذر به والد شدن و رضايت زناشويی و مقايسه آن در زنان با اولين و دومين فرزند. نشریه روان پرستاری, 2 (3). pp. 1-11. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v2n3p1-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=394&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: تولد اولين فرزند به عنوان يک رويداد ويژه برای زوجين است. به علت چالش های مختلفی که زوجين در اين دوره با آن مواجه می شوند شايد سبب کاهش ميزان رضايت زناشويی در زوجين گردد. از آنجا که پتانسيل افراد در پاسخ به اين تغييرات متفاوت و در جهت تعيين تغييرات و آسيب پذيری روابط زناشويی در والدين جديد می باشد. اين مطالعه با هدف تعيين همبستگی بين سختی گذر به والد شدن و رضايت زناشويی و مقايسه آن در زنان با اولين و دومين فرزند انجام شد. روش ها: اين مطالعه همبستگی در120 زن (2 گروه 60 نفری) از مادرانی که فرزند اول و دوم با سن 6 هفته تا 6 ماه داشتند انجام شد. روش نمونه گيری سه مرحله ای بود و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد سختی گذر به والدشدن و پرسشنامه رضايت زناشويی Enrich Marital Satisfaction Scale بود. از مادرانی که جهت پايش رشد کودکشان به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392 مراجعه می کردند و شرايط ورود به پژوهش را داشتند، درخواست شد تا پرسشنامه ها را تکميل کنند. سپس داده ها از طريق SPSS v.16 و با استفاده از روش های آمار توصيفی و استنباطی (آزمون من ويتنی و همبستگی پيرسون و اسپيرمن) مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. يافته ها: ميانگين سن زنان 28/5±49/30 سال بود و تعداد 75 نفر (5/62%) تحصيلات عالی داشتند. نتايج نشان داد سختی گذر به والد شدن در بين دوگروه تفاوت معناداری نداشت (86/0P=). رضايت زناشويی بين دو گروه تفاوت معناداری نداشت (69/0P=). بين سختی گذر به والدشدن با رضايت زناشويی يک ارتباط معکوس وجود داشت (001/0p<، 53/0-r=). نتيجه گيری: طبق نتايج پژوهش حاضر سختی گذر به والدشدن با رضايت زناشويی ارتباط داشت. ضروری است با توجه به اهميت رضايت زناشويی و احتمال تغييرات در روابط زوجين در دوران گذربه والدشدن بايد به والدين آگاهی داده شده و ياد آوری شود که اين تغييرات گذرا بوده و نرمال است و نحوه مديريت اين تغييرات آموزش داده شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: گذر به والد شدن، رضايت زناشويي، زنان با اولين فرزند،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 14 Mar 2015 10:31
Last Modified: 14 Mar 2015 10:31
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3233

Actions (login required)

View Item View Item