طرحواره های ناسازگار اوليه و نگرش صميمانه در مردان متاهل پيمان شکن و غير پيمان شکن

خدابخشی کولايی, آناهيتا and بساطی مطلق, طيبه and تاجيک اسماعيلی, عزيزالله and تقوايی, داوود and رحمتی زاده, معصومه (2014) طرحواره های ناسازگار اوليه و نگرش صميمانه در مردان متاهل پيمان شکن و غير پيمان شکن. نشریه روان پرستاری, 2 (3). pp. 12-23. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v2n3p12-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=395&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: پيمان شکنی در تعهد زناشويی آسيب زننده ترين مشکلی است که تمامی رابطه زناشويی را متأثر از خود می سازد. هدف پژوهش حاضر مقايسه طرحواره های ناسازگار اوليه و نگرش صميمانه در مردان متأهل پيمان شکن و غير پيمان شکن می باشد. روش ها: روش پژوهش از نوع علی- مقايسه ای است. ابزار پژوهش پرسشنامه جمعيت شناختی، پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره های ناسازگار شناختی يانگ و پرسشنامه نگرش صميمانه بود. داده های به دست آمده از پژوهش از طريق آزمون تی مستقل و رگرسيون خطی و همبستگی پيرسون تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: يافته های پژوهش نشان داد بين نگرش صميمانه و طرحواره های شناختی در مردان پيمان شکن و غيرپيمان شکن تفاوت وجود داشت (006/0>P). همچنين بين نگرش صميمانه در گروه پيمان شکن و غير پيمان شکن تفاوت معناداری وجود داشت (024/0>P). همچنين، طرحواره های شناختی را در گروه مردان پيمان شکن می تو ان از طريق نگرش های صميمانه پيش بينی کرد (0001/0>P). نتيجه گيری: يافته های پژوهش نشان داد که مردان پيمان شکن احساس نياز به صميمت بيشتری را در رابطه زوجی خود دارند و چنانچه احساس به صميمت در رابطه زوجی برآورده نشود به احتمال بيشتری اقدام به رابطه خارج از ازدواج خواهند کرد. کليد واژه: نگرش صميمانه، طرحواره اوليه ناسازگار، پيمان شکنی.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نگرش صمیمانه، طرحواره اولیه ناسازگار، پیمان شکنی،
Subjects: WM Psychiatry
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 14 Mar 2015 10:31
Last Modified: 11 Nov 2017 11:13
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3234

Actions (login required)

View Item View Item