يافته های تازه درباره سلولهای پاريتال معده

صادقی لویه, علی (1994) يافته های تازه درباره سلولهای پاريتال معده. مجله علوم پزشکی رازی, 1 (1). pp. 25-29. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v1n1p25-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1916&sid=1&...

Abstract

شناسايی کانالهای يونی سلولهای پاريتال معده در پنج سال اخير مورد توجه قرار گرفته و مکانيسم های بخوبی روشن گرديده است. (Patch – clamp) ترشح اسيد کلريدريک اين سلولها به روش پاچ-کلامپ بصورت وزيکولهائی با غشای حاوی پمپ (Oxyntic) سيتوپلاسم ناحيه رأسی سلولهای اکسينتيک است. تحريک سلولها موجب پيوستن وزيکولهای توبولی به غشای رأسی سلولها می شود و H,K-ATPase اين روند سطح غشاء رأسی را ده برابر می کند. همراه با اين پيوستگی مسير نفوذ کلر و پتاسيم هم در غشاء رأسی فعال می گردد. پس از تحريک سلول، انتقال قابل ملاحظه کلر در وزيکولهای تحريک شده کاناليکولها بوجود می آيد. تحريک ترشح اسيد با هيپرپولاريزاسيون غشاء رأسی همراه است. اين عمل انتقال کلر را زياد و احتمال باز شدن کاناليکولها را چند برابر می کند. در حال حاضر مدل مورد قبول فرايند انتقال در غشاء راسی سلولهای پاريتال بر اساس انتقال کلر و پتاسيم به موازات هم است و در طول تحريک، پيوستگی وزيکولهای غشاء رأسی منجر به گسترش غشاء رأسی می شود و پمپ هيدروژن- پتاسيم را در معرض لومن غدّه قرار می دهد. مکانيسم های ترشح اسيد کلريدريک از جدار معده تا (patch-clamp) با بکار گيری روشهای حدودی مشخص شده است. گرچه روند ترشح اسيد معده مورد توجه بعضی از الکتروفيزيولوژيست ها بوده است، شناسايی مستقيم انواع کانالهای مسئول انتقال يونی از خلال سلولهای اپی تليال، اندازه گيری خواص الکتريکی در سلولهای ترشح کننده اسيد و شناسايی کانالهای يونی اين سلولها در پنج سال اخير مورد توجه بيشتری قرار گرفته است.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 15 Mar 2015 09:30
Last Modified: 15 Mar 2015 09:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3238

Actions (login required)

View Item View Item