تاثير "مصاحبه انگيزشی گروهی" بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به سرطان روده دارای استومی دائمی

رجبی پور, الهام and مداح, سادات سيد باقر and فلاحی خشکناب, مسعود and زارعی, فرشاد and انارکی, فخرالسادات (2014) تاثير "مصاحبه انگيزشی گروهی" بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به سرطان روده دارای استومی دائمی. نشریه روان پرستاری, 2 (3). pp. 58-68. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v2n3p58-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=399&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: بيماران استومی با مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی زيادی درگير هستند. مشکلات باعث اختلال در روند طبيعی کيفيت زندگی آنان شده است. به طوری که با توجه به شرايط خاص خود کيفيت زندگی پايينی را تجربه می‌کنند. آموزش و مداخلات مناسب می‌تواند در ارتقا کيفيت زندگی اين بيماران تاثير داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثير مصاحبه انگيزشی گروهی بر کيفيت زندگی بيماران دارای استومی دائمی انجام شد. روش: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربی دو گروهی قبل و بعد است که با روش نمونه‌گيری مبتنی بر هدف بر روی 70 بيمار مبتلا به سرطان روده دارای استومی دائمی در انجمن استومی ايران و درمانگاه جراحی بيمارستان رسول اکرم در سال 1392 انجام شد. مداخله بر اساس کتاب کار عملی مصاحبه انگيزشی با حضور پرستار (پژوهش‌گر)، روانشناس آگاه به مصاحبه انگيزشی (به عنوان تسهيل‌گر گروه) و پرستار آشنا به استومی به صورت گروهی در دو گروه 12نفره و يک گروه 11 نفره انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه کيفيت زندگی بيماران استومی شهر هپ بود که قبل و يک ماه بعد از مداخله اندازه گيری شد. سپس داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.20 و آزمون‌های آماری توصيفی، تی زوجی، تی مستقل و آزمون يومن وايت نی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که مصاحبه انگيزشی، کيفيت زندگی گروه مداخله را در مرحله پس آِزمون (سلامت روانی، (0005/0>P)، سلامت اجتماعی (0008/0>P)، سلامت معنوی (003/0>P) و سلامت جسمی(002/0>P)) به طور معناداری افزايش داد. همچنين بين مولفه‌های سلامت اجتماعی، روانی و معنوی و جسمانی در دو گروه شاهد و مداخله تفاوت معناداری وجود داشت. نتيجه گيری: با اجرای "مصاحبه انگيزشی گروهی" تفاوت معنی داری در نمره کيفيت زندگی بيماران مبتلا به سرطان روده دارای استومی دائمی ايجاد شد. به‌طوری‌که اجرای اين روش با بهبود کيفيت زندگی بيماران دارای استومی همراه می گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مصاحبه انگیزشی، استومی دائمی، کیفیت زندگی، پرستاری
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 17 Mar 2015 10:58
Last Modified: 14 Nov 2017 05:38
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3245

Actions (login required)

View Item View Item