تاثير آموزش جنسی بر صميميت جنسی زنان متاهل

شاکرمی, محمد and داورنيا, رضا and زهراکار, کيانوش and گوهری, شيوا (2014) تاثير آموزش جنسی بر صميميت جنسی زنان متاهل. نشریه روان پرستاری, 2 (1). pp. 34-42. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v2n1p34-fa.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=286&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: تمايلات جنسی برای سلامتی، کيفيت زندگی و همچنين بهزيستی انسان‌ها امری اساسی است. صميميت جنسی نقش بسزايی در ايجاد رضايت جنسی و زناشويی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثير آموزش جنسی بر صميميت جنسی زنان متاهل انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع نيمه تجربی و به شيوه پيش آزمون – پس آزمون و پيگيری با گروه شاهد می‌باشد. جامعه اين پژوهش را کليه زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز همياران سلامت روان شهر بجنورد در تابستان سال 1392 تشکيل می‌دادندکه خواستار شرکت در جلسات آموزشی به جهت بهبود روابط زناشويی خود بودند. نمونه پژوهش شامل 48 زن واجد شرايط بودند که به شيوه نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد جايگزين گرديدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه صميميت جنسی محقق ساخته بود که توسط شرکت کنندگان در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و پيگيری (دو ماهه) تکميل شد. 6 جلسه آموزش جنسی دو ساعته با توالی هر هفته يک جلسه برای گروه آزمايش اجرا شد. برای گروه شاهد مداخله‌ای ارايه نشد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.18 و با روش تحليل کواريانس تجزيه و تحليل شدند. يافته‌ها: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که آموزش جنسی، صميميت جنسی زنان گروه مداخله را در مرحله پس آزمون (13/138=F و 01/0>P) و پيگيری ( 83/132=F و 01/0>P) به طور معناداری افزايش داده است. نتيجه‌گيری: آموزش جنسی در ارتقای صميميت جنسی موثر است و منجر به روابط زناشويی رضايت بخش می‌گردد. می‌توان از آموزش‌های جنسی در جهت بهبود/تقويت روابط جنسی زوجين استفاده کرد

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 28 Mar 2015 08:10
Last Modified: 28 Mar 2015 08:10
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3260

Actions (login required)

View Item View Item