ارتباط سبک دلبستگی با روابط بين فردی پرستاران

احمديان, حمزه and شمسايی, فرشيد and رحيمی رهبر, معصومه (2014) ارتباط سبک دلبستگی با روابط بين فردی پرستاران. نشریه روان پرستاری, 2 (1). pp. 55-62. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v2n1p55-fa.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=288&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: داشتن روابط مثبت و سالم با ديگران، کليد رشد و کمال آدمی است و برقراری روابط بين فردی مطلوب از مهم‌ترين عوامل موفقيت در حرفه‌ی پرستاری است. هدف از اين مطالعه تعيين رابطه‌ی بين سبک دلبستگی و روابط بين فردی در پرستاران بود. روش: در اين مطالعه‌ی توصيفی 260 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر همدان در سال 1392 از طريق نمونه-گيری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين مطالعه مقياس سبک دلبستگی بزرگسالان (RAAS) Revised Adult Attachment Scale و مقياس روابط بين فردی از پرسشنامه‌ هوش هيجانی بار- اون بود. داده‌ها با آمارتوصيفی (ميانگين، انحراف معيارو خطای انحراف معيار) و آمار استنباطی (آزمون تحليل واريانس يک‌طرفه و آزمون تعقيبی شفه) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت يافته‌ها: نتايج نشان داد که اکثريت پرستاران (3/76%) دارای سبک دلبستگی ايمن بودند و بين سبک‌های دلبستگی با روابط بين فردی آن‌ها ارتباط وجود دارد (01/0P≤) به طوری که پرستاران با سبک دلبستگی ايمن روابط بين فردی بهتری داشتند. نتيجه‌گيری: سبک دلبستگی نقش مؤثری در برقراری روابط بين فردی ايفا می‌کند. افرادی که از سبک دلبستگی ايمن برخوردار هستند روابط بين فردی مناسب‌تری برقرار می‌کنند و همين امر بر فعاليت‌های حرفه‌ای آن‌ها اثر گذار است

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سبک دلبستگی، روابط بین فردی، پرستار،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 28 Mar 2015 08:10
Last Modified: 01 Nov 2017 07:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3262

Actions (login required)

View Item View Item