تأثير مراقبت‌های حمايتی پرستاران بر کاهش اضطراب بيماران دريافت کننده الکتروشوک درمانی

ابراهيمی, حسين and نويديان, علی and کيخا, رقيه (2014) تأثير مراقبت‌های حمايتی پرستاران بر کاهش اضطراب بيماران دريافت کننده الکتروشوک درمانی. نشریه روان پرستاری, 1 (4). pp. 13-24. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v1n4p13-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=240&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: شيوع زياد اختلالات روانی و اثربخشی بالای الکترو شوک درمانی، اين درمان را به عنوان درمانی مفيد و مؤثر مورد توجه قرارداده است. بيماران دريافت کننده الکتروشوک معمولاً اضطراب شديدی دارند که سلامت روان بيمار را تحت تاثير قرار می‌دهد. اين پژوهش با هدف ، تعيين تأثير مراقبت‌های حمايتی پرستاران برکاهش اضطراب بيماران دريافت کننده الکترو شک درمانی انجام شد. روش: مطالعه حاضر به صورت کارآزمايی بالينی در مرکز آموزشی درمانی بهاران زاهدان انجام گرفت. تعداد 70 نفر از بيماران بستری دريافت کننده (Electroconvulsive Therapy)ECT به طور تصادفی به دو گروه شاهد (35n=) و مداخله (35n=) تخصيص يافتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه مشخصات فردی- اجتماعی و پرسشنامه اضطراب حالت و صفت اسپيل‌برگر بود. برای گروه مداخله، مراقبت‌های حمايتی توسط پرستاران آموزش ديده در سه بعد اطلاعاتی، عاطفی، فيزيکی ارائه گرديد و برای گروه شاهد فقط اقدامات معمول بخش ارائه گرديد. ميزان اضطراب بيماران قبل و بعد از مداخله (پايان جلسات ECT) در هر دو گروه اندازه‌گيری و مقايسه شد. داده‌ها با کمک نرم افزار SPSS v.15 و با استفاده از آزمون‌های کای دو، t مستقل و t زوج و تحليل کوواريانس مورد تجزيه و تحليل آماری قرار گرفت. يافته‌ها: نتايج نشان داد که هر دو گروه از نظر ويژگی‌های فردی اجتماعی همگون بودند و اختلاف ميانگين اضطراب حالت، صفت و کل درگروه مداخله در مقايسه با گروه شاهد به صورت معنی‌داری کاهش يافته بود (001/0P≤). ضمن اين که با کنترل اثر متغيرهای فردی اجتماعی، نتايج تفاوت معنی داری بين ميانگين نمره اضطراب حالت، صفت و کل در دو گروه پس از مداخله را نشان داد (001/0P≤). نتيجه گيری: نتايج اين مطالعه تأثير ارائه مراقبت‌های حمايتی توسط پرستاران را در کاهش اضطراب حالت، صفت و کل بيماران دريافت کننده الکتروشوک درمانی تأييد می‌کند. توصيه می‌شود از اين روش جهت کاهش اضطراب بيماران دريافت کننده الکتروشوک درمانی استفاده کنند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مراقبت¬های حمایتی، اضطراب، الکتروشوک درمانی،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 29 Mar 2015 08:02
Last Modified: 01 Nov 2017 07:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3266

Actions (login required)

View Item View Item