اثربخشی آموزش گروهی مهارت های جرأت ورزی بر فاکتورهای مرتبط با بهداشت روانی دانش آموزان

خدابخشی کولايی, اناهيتا and مهرارا, مراد and نويديان, علی and مصلی نژاد, ليلی (2014) اثربخشی آموزش گروهی مهارت های جرأت ورزی بر فاکتورهای مرتبط با بهداشت روانی دانش آموزان. نشریه روان پرستاری, 1 (4). pp. 74-85. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v1n4p74-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=245&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: برخورداری از مهارت های قاطعيت، راهبردهايی را برای حل تعارضات، ارتباط قاطعانه و توسعه ارتباط در محيط های کاری و زندگی فردی فراهم می سازد. اين مطالعه با هدف تعيين اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های جرأت ورزی بر ابراز وجود و عزت نفس دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايی انجام شد. روش: اين مطالعه به روش نيمه تجربی انجام شد. که به صورت پيش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد بود. نمونه های پژوهش مشتمل بر 30 دانش آموز پسر پايه سوم راهنمايی خرم آباد بودند که در سال تحصيلی 1392- 1391 مشغول به تحصيل بودند که به طور نمونه گيری خوشه ای تصادفی انتخاب و در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. ابزار های سنجش اين پژوهش پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت و پرسشنامه ابراز وجود Assertiveness Self Report Inventory (ARSI) بودند. گروه آزمايش 8 جلسه اموزش مهارت قاطعيت را به صورت هفتگی دريافت نمود . جهت آناليز داده ها از نرم افزار SPSS v.16 آزمون تی استيودنت و آزمون کوواريانس (آنکوا) استفاده گرديد. يافته ها: نتايج تحليل فرضيه ها با استفاده از روش آماری,کوواريانس نشان داد که آموزش گروهی مهارت های جرأت ورزی باعث افزايش ابراز وجود و عزت نفس دانش آموزان می شود (001/0p< ). نتيجه گيری: با توجه به نتايج اين مطالعه، آموزش مهارت های اجتماعی چون مهارت های جرات ورزی در دانش آموزان توصيه می شود تا زمينه پيشگيری از اختلالات روانی رفتارهای پرخطر و ارتقاء بهداشت روانی جامعه جوان کشور فراهم گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: جرأت ورزي، بهداشت روان، ابراز وجود، آموزش،
Subjects: WM Psychiatry
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 29 Mar 2015 08:39
Last Modified: 11 Nov 2017 11:15
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3272

Actions (login required)

View Item View Item