پيش‌بينی سرمايه روان‌شناختی از طريق مولفه‌های معنويت در پرستاران

گل پرور, محسن and جعفری, مريم and جواديان, زهرا (2013) پيش‌بينی سرمايه روان‌شناختی از طريق مولفه‌های معنويت در پرستاران. نشریه روان پرستاری, 1 (3). pp. 35-44. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v1n3p35-fa.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=115&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: معنويتگرايی عاملی محافظتکننده و بسيار مهم برای سلامتی پرستاران است. اين پژوهش با هدف پيشبينی سرمايه روان - شناختی از طريق مولفههای معنويت در محيط کار در پرستاران اجرا شد. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش را پرستاران يک بيمارستان دولتی در شهر اصفهان تشکيل دادند که از ميان آنها به روش در دسترس 145 نفر انتخاب شدند. ابزارهای جمعآوری دادهها از زمره ابزارهای ساخته شده قبلی، شامل پرسشنامه سرمايه روانشناختی و پرسشنامه معنويت در محيط کار بودند که روايی و پايايی آنها تاييد شده بود. دادهها با استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه تحليل گرديد. و پيوند معنوی (β=0/ يافتهها: نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که از چهار مولفه معنويت در محيط کار، احساس يکپارچگی ( 39 دارای توان پيشبينيکنندگی اميدواری و احساس (β=0/ دارای توان پيشبينيکنندگی خودکارآمدی، پيوند معنوی ( 41 (β=0/27) دارای توان پيشبينيکنندگی جهتگيری مثبت به زندگی در پرستاران هستند. از چهار مولفه معنويت هيچ يک دارای (β=0/ يکپارچگی ( 32 توان پيشبينيکنندگی تابآوری نبودند نتيجهگيری: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد که مولفههای معنويت عاملی تقويتکننده برای سرمايه روانشناختی هستند. بنابراين لازم است در محيطهای بيمارستان برای مديريت مطلوبتر سرمايه روانشناختی پرستاران، معنويتگرايی مورد تقويت قرار گيرد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرمایه روان¬شناختی، معنویت¬گرایی، پرستاران،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 15 Apr 2015 10:01
Last Modified: 15 Apr 2015 10:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3277

Actions (login required)

View Item View Item