تأثير مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سليم بر تجربه معنوی بيماران مبتلا به بيماری عروق کرونر

سعيدی طاهری, زهرا and اسدزندی, مينو and عبادی, عباس (2013) تأثير مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سليم بر تجربه معنوی بيماران مبتلا به بيماری عروق کرونر. نشریه روان پرستاری, 1 (3). pp. 45-53. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v1n3p45-fa.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=125&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: تجربه بشری نشان دادهاست هنگامی که بيماری بهخصوص بيماريهای قلبی زندگی انسان را تهديد ميکند نياز به معنويت در او اهميت زيادی پيدا ميکند. بر اين اساس اين مطالعه با هدف بررسی تأثير مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلبسليم بر تجربه معنوی بيماران عروق کرونری انجام شد روش: اين پژوهش، يک کارآزمايی بالينی است که بر روی 60 بيمار مبتلا به بيماری عروق کرونر بستری در بخش مراقبت ويژه قلبي بيمارستان بقيها...الاعظم(عج) در سال 1392 انجام گرفت. نمونهها به وسيله نمونهگيری دردسترس مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. برنامه مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلبسليم از زمان بستری تا زمان ترخيص از بخش برای گروه مداخله اجرا شد. پرسشنامه تجارب معنوی روزانه، زمان بستری و دو ماه بعد در هر دو گروه تکميل گرديد. دادههای پژوهش با آمارههای توصيفی (ميانگين، انحراف معيار و فراوانی) و آمارههای استنباطی (کااسکوئر، تيمستقل و زوجی، تحليل واريانس يک طرفه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSS v. ضريب همبستگی پيرسون) و استفاده از نرمافزار 18 .(p<0/ يافتهها: نمره کل تجارب معنوی گروه مداخله بعد از مراقبت معنوی در مقايسه با گروه شاهد تفاوت معنيداری پيدا کرد ( 001 نتيجهگيری: مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلبسليم، باعث افزايش تجارب معنوی بيماران گرديد. در نتيجه با استفاده از اين مدل ميتوان با دستيابی به آرامش و رهايی از فشارهای روحی و روانی ناشی از بيماری به سازگاری فرد و بهصورت غير مستقيم به روند درمان فعلی و وضعيت سلامت او کمک کرد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: معنویت، بیماري عروق کرونر، مراقبت پرستاري، بخش مراقبت ویژه قلبی،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 15 Apr 2015 10:04
Last Modified: 15 Apr 2015 10:04
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3278

Actions (login required)

View Item View Item