ارتباط فشار مراقبتی با روش های مقابله ای مراقبين خانوادگی بيماران سرطانی

عباسی, علی and شمسی زاده, مرتضی and اسايش, حميد and رحمانی, حسين and حسينی, سيدعابدين and طالبی, ميترا (2013) ارتباط فشار مراقبتی با روش های مقابله ای مراقبين خانوادگی بيماران سرطانی. نشریه روان پرستاری, 1 (3). pp. 62-71. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v1n3p62-fa.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=170&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: سرطان يکی از شايعترين بيماريهای مزمن بوده و مراقبين آن ها با مشکلات مربوط به درمان و مراقبت روبرو هستند. فشار مراقبتی مراقبين، تاثير منفی حاصل از زندگی با اين بيماران بوده و آن ها غالبا از راهبردهای مقابله ای نامناسب استفاده می کنند که باعث عدم پذيرش بيماری، پيگيری نکردن درمان و اختلال در وضعيت سلامت خواهد شد. لذا اين مطالعه با هدف، تعيين ارتباط فشار مراقبتی با روش های مقابله ای مراقبين بيماران سرطانی انجام شد. روش: اين پژوهش يک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی توصيفی بود، که بر روی 133 نفر از مراقبين اصلی بيماران سرطانی مراجعه کننده به بخش انکولوژی مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان در سال 1388 انجام شد. نمونه ها با روش نمونه گيری آسان انتخاب شدند. جمع آوري داده ها با استفاده از يک پرسشنامه سه قسمتی (برگه اطلاعات دموگرافيک، پرسشنامه فشار مراقبتی و پرسشنامه روش های مقابله ای) انجام با استفاده از آزمون های آماری توصيفی، آناليز واريانس و رگرسيون لجستيک SPSS v. گرديد. آناليز داده ها در محيط نرم افزار آماری 16 صورت گرفت. 50 %) از نمونه ها را تشکيل می دادند. مدل چند متغيره / 35 ) بود و مردان ( 4 /73±14/ يافته ها: ميانگين و انحراف معيار سن مراقبين( 31 و افزايش ميزان استفاده از راهبردهای (OR: 0/403 95%CI: 0/227 -0/ رگرسيون لجستيک نشان داد، بالا بودن ميزان نياز مراقبتی ( 714 در افزايش فشار مراقبتی تاثير داشتند. (OR: 1/09 95%CI: 1/04 -1/ مقابله ای هيجان محور ( 15 نتيجه گيری: بر اساس يافته های اين مطالعه، مراقبينی که از فشار مراقبتی کمتری برخوردار باشند، بيشتر از روش های مقابله ايی مسئله محور استفاده می کنند. بنابراين می توان برای کاهش فشارمراقبتی مراقبين، روش های مقابله ايی کارآمد را آموزش داد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فشار مراقبتی، مراقب خانوادگی، روش هاي مقابله اي، سرطان،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 15 Apr 2015 10:04
Last Modified: 15 Apr 2015 10:04
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3280

Actions (login required)

View Item View Item