مقايسه وضعيت دلبستگی به والدين کودکان مهدکودکی و غيرمهدکودکی شهر تبريز

ارشدی, محمد and وليزاده, سوسن and باباپور, جليل and راحله شاملی, جليل (2013) مقايسه وضعيت دلبستگی به والدين کودکان مهدکودکی و غيرمهدکودکی شهر تبريز. نشریه روان پرستاری, 1 (1). pp. 10-18. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v1n1p10-fa.pdf

Download (676kB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=22&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: تحولات اقتصادی و اجتماعی سالهای اخير و اشتغال بيشتر زنان سبب تعييرات چشمگير در روند زندگی جوامع و بروز جدايی های کوتاه مدت روزانه مادر و کودک گرديده و مهدکودک به عنوان گزينه جايگزين آغوش پرمهر مادری روند شکل گيری تجارب دوران کودکی را تغيير داده است . هدف اين پژوهش مقايسه وضعيت دلبستگی کودکان مهدکودکی و غيرمهدکودکی به والدين است. روش: اين پژوهش از نوع مقطعی و توصيفی - تحليلی است. 128 کودک مهدکودکی و 112 کودک غيرمهدکودکی 4 تا 6 ساله شهر تبريز به صورت نمونه گيری تصادفی چند مرحله ای مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها از طريق تکميل پرسشنامه مشخصات دموگراقيک و پرسشنامه 20 سوالی وضعيت دلبستگی کينشيپ که بر مبنای مقياس 4 گزينه ای ليکرت تنظيم شده بود جمع آوری گرديد. اين پرسشنامه به ارزيابی 4 جيطه مختلف دلبستگی می پردازد . يافته ها با استفاده از آمار توصيفی(ميانگين و انحراف معيار) و آزمون t مستقل و همبستگی پيرسون مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها: بين نمره کل دلبستگی کودکان مهدکودکی با غيرمهدکودکی تفاوت معنادار مشاهده نگرديد(142/0p=) ولی کودکان غيرمهدکودکی در مقايسه با کودکان مهدکودکی در حيطه اجتناب از حمايت مراقب نمره بيشتری را کسب کردند ( 019/0 P=). در حيطه وضعيت اقتصادی خانواده کودکان مهدکودکی، همبستگی معنی دار و معکوس با نمره کل دلبستگی مشاهده شد(031/0p=). نتيجه گيری: گرچه جدايی مادر از کودک باعث بروز يک خلا عاطفی کوتاه مدت برای کودک می گردد اما از آنجايی که عوامل ميانجی فردی، اجتماعی و فرهنگی متعددی در صورت مساعد بودن شرايط بر فرايند شکل گيری دلبستگی کودکان تاثير ميگذارند لذا نمی توان به تنهايی حضور در مهد کودک را به عنوان عامل اصلی در بروز ناايمنی دلبستگی قلمداد کرد. کليدواژه ها: دلبستگی، مهد کودک، کودکان

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: دلبستگی، مهد کودک، کودکان،
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 19 Apr 2015 08:36
Last Modified: 01 Nov 2017 07:46
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3290

Actions (login required)

View Item View Item