سلامت معنوی و راهبردهای مقابله‌ی مذهبی در بيماران همودياليزی

طااهری خرامه, زهرا and آسايش, حميد and زمانيان, هادی and شعوری بيدگلی, عليرضا and مير قيصری, اعظم السادات and شريفی فرد, فاطمه (2013) سلامت معنوی و راهبردهای مقابله‌ی مذهبی در بيماران همودياليزی. نشریه روان پرستاری, 1 (1). pp. 48-54. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v1n1p48-fa.pdf

Download (661kB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=28&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: سلامت معنوی و فعاليت‌های مذهبی به عنوان يک منبع مهم در سازگاری با مشکلات ناشی از بيماری‌های مزمن شناخته شده-اند. هدف: اين مطالعه برای تعيين وضعيت سلامت معنوی و سبک های مقابله ی مذهبی بيماران همودياليزی انجام شده است. روش: در اين مطالعه مقطعی (توصيفی- تحليلی)، 95 بيمار تحت درمان با همودياليز از مراکز همودياليز بيمارستان‌های شهر به روش نمونه‌گيری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه سلامت معنوی اليسون و پالوتزين و مقياس مقابله مذهبی پارگامنت بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصيفی، آزمون‌های آماری ضريب همبستگی پيرسون و آزمون تی مستقل در محيط نرم افزار آماری SPSS 16 تجزيه و تحليل شد. يافته‌ها: ميانگين و انحراف معيار نمره کل سلامت معنوی بيماران 09/15±98/91 و ميانگين و انحراف معيار نمره راهبردهای مقابله مذهبی مثبت و منفی به ترتيب 17/4±38/23 و 34/4±46/11 بود. 6/52 درصد از بيماران در مقياس سلامت معنوی نمره بالاتر از ميانگين کسب کرده بودند. 6/52 درصد نمونه‌ها در مقياس راهبردهای مذهبی مثبت نمره بالاتر داشتند و اين رقم در مورد راهبردهای مذهبی منفی 9/37 درصد بود. سلامت معنوی و راهبردهای مقابله مذهبی مثبت ارتباط مستقيم و معنادار داشت(463/0=r، 000/0=P) و ارتباط سلامت معنوی و راهبردهای مقابله مذهبی منفی معکوس و معنادار بود(430/0- =r، 000/0=P). سلامت معنوی و ميزان استفاده از راهبردهای مقابله مذهبی در دو جنس تفاوت معناداری نداشت. با افزايش سن سلامت معنوی نيز بيشتر می‌شد و اين رابطه از نظر آماری معنادار بود. نتيجه‌گيری: يافته‌ها نشان داد سلامت معنوی بيماران همودياليزی در حد نسبتاً مطلوبی قرار داشت و با توجه به تاثير مثبت راهبردهای مذهبی کارآمد در افزايش سلامت معنوی، تمرکز بر تقويت راهبردهای مذهبی در مراقبت‌های معمول، می‌تواند وضعيت سلامت معنوی و در نهايت کيفيت زندگی روانشناختی اين بيماران را بهبود بخشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: همودياليز، سلامت معنوی، معنويت، مذهب، سازگاری،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 19 Apr 2015 08:37
Last Modified: 19 Apr 2015 08:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3294

Actions (login required)

View Item View Item