مقایسه پیامدهای دو تکنیک درمان با لیزر و فرگوسن در درمان جراحی بیماری هموروئید داخلی درجه 3

قربان‌ پور, منوچهر and درخشان فر, امیر and نیایش, امین and فرنوش, نازیلا and اسکندرلو, مهدی (2014) مقایسه پیامدهای دو تکنیک درمان با لیزر و فرگوسن در درمان جراحی بیماری هموروئید داخلی درجه 3. نشریه جراحی ایران, 22 (2). pp. 42-52. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_24437425 Hemoroeed-Dr.Derakhshanfar 1812.pdf

Download (267kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: درمان جراحی هنوز هم مفید و ارجح برای بیماران مبتلا به هموروئید درجه سوم و یا درجه چهارم بزرگ می-باشد. هموروئیدکتومی با لیزر از جمله روش¬های جدیدی است که اخیراً مطرح شده است. هدف از این مطالعه مقایسه پیامدهای درمانی دو روش لیزرتراپی و هموروئیدکتومی بسته (فرگوسن) می¬باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 56 بیمار مبتلا به هموروئید اینترنال درجه 3 که به بیمارستان مراجعه کردند، بصورت تصادفی در دو گروه 28 نفره قرار گرفتند. گروه اول بیماران به روش هموروئیدکتومی از طریق لیزر گروه دوم بیمارانی روش هموروئیدکتومی بسته (فرگوسن) درمان ‌شدند. بیماران 24 ساعت، یک هفته و یک ماه بعد از عمل جراحی از نظر مواردی چون مقیاس بصری درد و عوارضی مانند خونریزی، احتباس ادراری، تنگی مقعد، بی¬اختیاری گاز و مدفوع و عفونت مورد مقایسه قرار گرفتند همچنین طول مدت جراحی و هزینه درمان نیز در دو گروه مقایسه شدند. اطلاعات پرسشنامه‌ها و فرم‌ها پس از استخراج توسط نرم افزار SPSS آنالیز و با استفاده از آمار توصیفی و در موارد مورد نیاز برای بررسی معنی‌داری ارتباطات از آزمون¬های آماری تی تست،کای اسکور و در صورت لزوم از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. سطح معنی¬داری آزمون¬ها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میان دو گروه مطالعه از نظر سن و جنس تفاوت معنی¬داری وجود نداشت. مقیاس بصری درد در گروه هموروئیدکتومی با لیزر در 24 ساعت اول (42/1±57/1) و طی یک هفته اول (49/0±39/0) به طور معنی¬داری کمتر از گروه هموروئیدکتومی بسته (به ترتیب 91/1±57/2 و 58/0±75/0) به دست آمد. در مقایسه عوارض میان دو گروه به جز در مورد خونریزی بعد از عمل که گروه لیزرتراپی بطور معنی¬داری کمتـر از گروه کنتـرل بوده است (036/0=P) در سایر موارد تفاوت معنی¬داری بین دو گروه مشاهده نگردید. طول مدت عمل در دوگروه تفاوتی نداشت، با این حال هزینه جراحی در گروه هموروئیدکتومی با لیزر به طور قابل توجهی بالاتر بود (001/0 >P). نتیجه‌گیـری: در این مطالعه علیـرغم هزینه بالاتر روش هموروئیدکتـومی با لیـزر، با توجه به عـوارض و میـزان درد کمتری که بیمـاران در این روش تجـربه نمودند، به عنوان روش ارجح در هموروئیـدکتومی نسبت به روش همـورئیدکتـومی بسته پیشنهـاد می¬گـردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هموروئید، لیـزرتراپی، هموروئیدکتومی بسته
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 26 Apr 2015 10:03
Last Modified: 26 Apr 2015 10:03
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3315

Actions (login required)

View Item View Item