مقايسه لارنگوسکوپ ميلر و مکين تاش در خارج سازی جسم خارجی از ناحيه هيپوفارنکس به کمک پنس مگيل

صديقی نژاد, عباس and اشرف, علی and حقيقی, محمد and نادری نبی, بهرام and فقيه حبيبی, علی and شعر باف جوان, جواد (2015) مقايسه لارنگوسکوپ ميلر و مکين تاش در خارج سازی جسم خارجی از ناحيه هيپوفارنکس به کمک پنس مگيل. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد, 5 (3). pp. 25-33. ISSN 3324-2322

[img]
Preview
Text
jap-v5n3p25-fa.pdf

Download (334kB) | Preview
Official URL: http://jap.iums.ac.ir/browse.php?a_id=5194&sid=1&s...

Abstract

جسم خارجی در مری ميتواند باعث آسيب شود.رايج ترين روش خارج کردن جسم خارجی ازوفاگوسکوپی است ولی در بسياری موارد در زمان لارنگوسکوپی جسم خارجی در ناحيه هيپوفارنکس قابل ميباشد و متخصص بيهوشی به کمک پنس مگيل قادر به خارج سازی جسم خارجی است. در اين شرايط لارنگوسکوپی بايستی نمای مناسب و کافی از هيپوفارنکس ايجاد کند.اين مطالعه با اين هدف طراحی شد تا با مقايسه دو تيغه معمول لارنگوسکوپی شامل ميلر و مکين تاش در ايجاد نمای مستقيم هيپوفارنکس و امکان خارج سازی جسم خارجی,روش ارجح را معرفی نمايد. روش: بطور تصادفی برای بيمار يکی از دو تيغه ميلر يا مکين تاش انتخاب و پس از القا بيهوشی ولارنگوسکوپيو گريدينگ نمای هيپوفارنکس ثبت شد. در اين طبقه بندی افزايش گريد نمای هيپوفارنکس با بهبود ديد دهانه هيپوفارنکس و امکان بيشتر رويت و خارج سازی جسم خارجی همراه ميباشد. پس از لارنگوسکوپی در صورت رويت جسم خارجی اقدام به خارج سازی توسط پنس مگيل شد در غير اينصورت ازوفاگوسکوپی توسط متخصص گوش و حلق وبينی انجام شد. يافته ها : در 60 بيمار مورد مطالعه با شاخص توده بدنی و يافته های دموگرافيکی سن، جنس و شاخصهای انتروپومتری مشابه ميباشد، گريد 4 نمای هيپوفارنکس که ديد بهتری برای خروج جسم خارجی ايجاد مينمايد در گروه مکين تاش تقريبا 3 برابر تيغه ميلر بود(56.7% در مقابل 20 %). در گريد 4 نمای هيپوفارنکس ميزان موفقيت تيغه مکين تاش 94.1 % و ميلر 50% که اين اختلاف از لحاظ اماری معنی دار ميباشدp=0.04 . بطور کلی ميزان نسبی موفقيت درمکينتاش نسبت به ميلر4.3 برابر و فاصله اعتماد 95%(14.5-1.3) ميباشد. نتيجه‌گيری: مقايسه نمای هيپوفارنکس و ميزان موفقيت در خروج جسم خارجی با استفاده از دو نوع تيغه ميلر و مکين تاش، نشان داد گريد 4 نمای هيپوفارنکس که ديد بهتری برای خروج جسم خارجی ايجاد مينمايد در گروه مکين تاش بيش از تيغه ميلر بوده است. لذا تيغه مکين تاش نمای بهتری از هيپوفارنکس و دهانه مری بصورت باز يا بسته ايجاد کرد که اين شرايط برای رويت و خارج سازی جسم خارجی موقعيت مطلوب تری فراهم مينمايد. در مقايسه ميزان موفقيت بر حسب گريد و تيغه لارنگوسکوپ مشاهده شد بيشترين شانس موفقيت در خارج سازی جسم خارجی در گريد 4 و بکمک تيغه مکين تاش بدست آمده است. در بررسی کلی ميزان موفقيت مکينتاش نسبت به ميلر بيشتر بود. نتايج بيانگر اين بوده است که در مدل نهايی عامل پيش بينی کننده ميزان موفقيت ، وسيله بکار برده شده (نوع تيغه لارنگوسکوپ) و گريد لارنگوسکپی بوده است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ازوفاگوسکوپی، جسم خارجی، لارنگوسکوپی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Ansthesiology and pain
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 03 May 2015 06:01
Last Modified: 03 May 2015 06:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3320

Actions (login required)

View Item View Item