ارتباط خودکارآمدی و کیفیت زندگی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستان شهید چمران اصفهان طی سال¬های 1390-1389

شفیعی, زهرا and بابایی, سیما and نظری, عبدالله (2014) ارتباط خودکارآمدی و کیفیت زندگی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستان شهید چمران اصفهان طی سال¬های 1390-1389. نشریه جراحی ایران, 22 (1). pp. 64-72. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_32337258 Khodkar Amadi-Ms.Shafee 1796.pdf

Download (238kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: با توجه به افزایش شیوع جراحی پیوند عروق کرونر و نقش برجسته خودکارآمدی بر کیفیت زندگی و همچنین پیش آگهی و عود این بیماری، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط خودکارآمدی و کیفیت زندگی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر بستری در بیمارستان شهید چمران شهر اصفهان در سال¬های 90-1389 انجام شد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش مقطـعی از نوع همبستگی، 110 بیمار تحت جراحی پیوند عروق کرونر مراجعه¬کننده به کلینیک بازتوانی قلب بیمارستـان شهید چمـران شهر اصفهـان به روش هدفمند انتخاب شدند. داده¬ها به وسیله پرسشنامه¬های کیفیت زندگی SF-36 و خودکارآمدی عمومی (GSF) جمع¬آوری گردید و با استفاده از آزمون¬های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و آنالیز رگرسیون توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نمره کلی خودکارآمدی در واحدهای مورد پژوهش (3/10) 23/21 و نمره کلی کیفیت زندگی در آنها (1/16) 06/60 بود. نتایج مطالعه نشان داد که بین نمره خودکارآمدی با کیفیت زندگی رابطه مستقیم وجود داشت که این بدان معنی است که با افزایش خودکارآمدی، کیفیت زندگی افزایش می¬یابد و برعکس. نتیجه‌گیـری: با توجه به وجود ارتباط معنادار بین نمره خودکارآمدی و کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش در این مطالعه، شایسته است پرستاران با طراحی و اجرای مداخلات مناسب، زمینه را برای بهبود خودکارآمدی این بیماران فراهم کرده و از این طریق به ارتقای کیفیت زندگی این افراد کمک نمایند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: خودکارآمدی، کیفیت زندگی، جراحی پیوند عروق کرونر
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 04 May 2015 08:07
Last Modified: 04 May 2015 08:07
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3381

Actions (login required)

View Item View Item