بررسی تغییرات پارامترهای ساژیتال ستون فقرات واسپاین وپلویک طی رشد کودک

عامری, ابراهیم and قندهاری, حسن and وحید طاری, حسین and نوری, ابوالفضل and حمید حصاری کیا, نوید and نبی زاده, نوید (2013) بررسی تغییرات پارامترهای ساژیتال ستون فقرات واسپاین وپلویک طی رشد کودک. نشریه جراحی ایران, 21 (3). pp. 44-55. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_23254545 Sagittal Growth-Dr.pdf

Download (467kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف:با رشد کودک و تکامل حرکتی وراه رفتن روی دو پا و بعد از آن تغییراتی در وضعیت پارامترهای موضعی ساژیتال ستون فقرات از قبیل کیفوز توراسیک, لوردوز لومبار, تیلت لگن وپارامترهای اسپاینوپلویک رخ می¬دهد که همواره برای رسیدن به بالانس کلی با هم در تعادل هستند. دانستن این تغییرات به طراحی قبل از عمل جراحی فیوژن ستون فقرات و شاید به فهم پاتوژنز بعضی از بیماری¬ها و دفورمیتی¬های ستون فقرات کمک کند.این مطالعه برای اولین بار به بررسی تغییرات این پارامترها با رشد در گروهی ازکودکان 8 تا 19 ساله ایرانی می¬پردازد. مواد و روش‌ها: نمونه¬های این مطالعه9 دانش¬آموز نرمال ایرانی(50 پسر و 48 دختر) در محدوده سنی 8-19 سال بودند. پس از معاینه وشرح حال رادیوگرافی نیمرخ ایستاده ستون فقرات در بیمارستان شفا یحیائیان انجام شد و هشت پارامتر (کیفوز توراسیک, لوردوز لومبار,تیلت توراسیک ولومبار,بالانس ساژیتال, ساکرال اسلوپ, پلویک تیلت, پلویک اینسیدانس)اندازه¬گیری و بررسی شدند. داده¬ها با استفاده از میانگین و انحراف معیار و فراوانی¬ها و درصدها توصیف شدند. سپس گروه¬های سنی مختلف با هم مقایسه شدند. برای مقایسه میانگین¬ها در گروه¬ها از آزمون ANOVA و برای بررسی میانگین¬ها بین دو گروه از آزمون دانکن استفاده شد. سطح معنی¬داری تمام آزمون¬ها 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها:98 فرد با میانگینسنی 9/2±6/13 بررسیشدند(با دامنه 8 تا 19 سال). بالاترینمقدارTKدرگروهسنی 14-16سالهبامتوسط 8/40درجهبه دستآمد. اینمقدارباTKگروه¬سنی8-10سالاختلافمعنی¬دارداشت. نتیجه‌گیـری:سن همبستگی مثبت و معنی¬دار با کیفوز توراسیک داشت.ولی با سایر صفات همبستگی معنی¬دار نشان نداد.به عبارت دیگر بعد از سن هشت سالگی تغییر معنی¬داری در پارامترهای ساژیتال ستون فقرات و لگن رخ نمی¬دهد، بجز کیفوز توراسیک که با افزایش سن بیشتر می¬شود. بنابراین در تصمیم¬گیری برای درمان دفورمیتی¬ها و نیز اعاده زوایای نرمال حین اصلاح جراحی باید به این تفاوت با توجه به سن کودک توجه شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ساژیتال، ستون فقرات، رشد
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 05 May 2015 09:41
Last Modified: 05 May 2015 09:41
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3409

Actions (login required)

View Item View Item