بررسی تأثیر عوامل مختلف در بروز عفونت محل عمل بیماران ارتوپدی در بیمارستان مطهری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، سال 1390-1391

حجت, محسن and کریم یار جهرمی, مهدی and صالحی فرد, ابوالقاسم and کشایی, نرجس (2013) بررسی تأثیر عوامل مختلف در بروز عفونت محل عمل بیماران ارتوپدی در بیمارستان مطهری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، سال 1390-1391. نشریه جراحی ایران, 21 (2). pp. 53-60. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_32252446 Ortopedi-Mr.pdf

Download (332kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: عفونت پس از جراحی ارتوپدی یکی از عوارض شایع بعد از عمل می‌باشد که باعث افزایش اشغال تخت، مدت اقامت و هزینه بیمار می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر عوامل مختلف در بروز عفونت محل عمل در بیماران ارتوپدی بیمارستان استاد مطهری جهرم در سال 1390 انجام گردید. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مورد شاهدی است که در آن به روش نمونه‌گیری در دسترس 37 بیمار که پس از عمل ارتوپدی دچار عفونت زخم محل عمل شده بودند با 37 بیمار که دچار عفونت زخم محل عمل نشده بودند، مقایسه شدند. هر دو گروه از نظر سن، جنس،‌ محل عمل، نوع شکستگی، فصل مراجعه و محل بستری همسان گردیدند. از طریق بارش افکار، گروه متمرکز و روش نمودار استخوان ماهی پرسشنامه‌ای در سه حیطه، علل مربوط به بیمار، حادثه و بیمارستان تهیه شد. روایی و پایایی آن 88/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار 16 SPSS استفاده شد. یافته‌ها: میانگیـن سن بیماران 18/21±36/36 سال بود. 8 مـورد (81/10%) از بیماران با یک بیمار عفـونی هم اتاق بودند. آزمون آماری تی مستقـل وکای دو نشان داد که بین دوگـروه از نظر وجود همـاتوم در محل تـروما، نیاز به خون پس از عمل جراحی، حضـور قبل از عمل در بیمارسـتان‌های دیگر، انجام مـراقبت‌های تهاجمی مانند استفاده از ساکشن و لوله درون نای، نیاز به پانسمان در منـزل، تعـداد روزهای ماندن در بیمارستان قبل از عمل، تعداد دوز آنتی‌بیوتیـک پروفیلاکسی و تعـداد دوز آنتی‌بیوتیـک بعد از عمل، مدت زمان عمل جراحی، تعـداد روزهای بستری و دفعـات تعـویض پانسمـان در روز در بیمـارستان اختلاف آماری معنادار وجـود دارد (05/0P

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بروز، عفونت محل عمل، ارتوپدی
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: Admin BPUMS
Date Deposited: 12 May 2015 09:14
Last Modified: 12 May 2015 09:42
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3454

Actions (login required)

View Item View Item