بررسی آگاهی و عملکرد زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) درباره سرطان پستان و روش‌های غربالگری آن در سال 90-1389

اصغرنیا, مریم and فرجی, رویا and ظهیری, زیبا and سلامت, فاطمه and موسوی چهارده, سیده مریم and صفتی, سحر (2013) بررسی آگاهی و عملکرد زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) درباره سرطان پستان و روش‌های غربالگری آن در سال 90-1389. نشریه جراحی ایران, 21 (1). pp. 50-58. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_62442545 Breast Cancer-Dr.pdf

Download (345kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: غربالگری سرطان و تشخیص به موقع آن یکی از راه‌های مؤثر در کاهش مرگ و میر و کاهش هزینه‌ها می‌باشد. آگاهی در مورد علایم سرطان پستان دلیل مهمی برای کشف زودرس بیماری است. مواد و روش‌ها: مطالعه توصیفی حاضر بر روی400 نفر از زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان الزهراء (س) انجام‌ و نمونه‌ها به روش در دستـرس و آسان جمـع‌آوری گـردید. روش جمـع‌آوری اطلاعات پـرسشنامه‌ای حاوی سه قسمت، مشخصـات دموگـرافیک زنان (13 سـوال)، آگـاهی (16 سوال) و عملکـرد (4 سوال) بـوده ‌است. پایایی و روایی پرسشنـامه تأیید گـردید. داده‌ها توسط نرم افزار 16 SPSS تجزیه و تحلیل شد و برای مقایسه از آزمون‌های t-test ANOVA, و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته‌ها: میانگین‌ سن افراد مورد مطالعه 44/6±07/48 سال و میانگین نمره آگاهی آنها 98/2±16/5 بود. 2/57 درصد از افراد آگاهی کمی داشتند و تنها 5/4 درصد آگاهی بالا داشتند. انجام خودآزمایی و ماموگرافی به عنوان عملکرد افراد به ترتیب 8/43 و 25/23 درصد بود. بین سن با میانگین نمره آگاهی همبستگی مستقیم وجود داشته، (017/0P =). کسانی که خودآزمایی پستان و ماموگرافی را انجام می‌دادند نسبت به سایر افراد، نمره آگاهی بالاتری داشتند (05/0P

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرطان پستان، غربالگری
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 May 2015 09:31
Last Modified: 13 May 2015 09:31
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3483

Actions (login required)

View Item View Item