بررسی ارتباط بین بالابودن CRP و ESR در شکست زودرس در فیستول شریانی وریدی تعبیه شده جهت همودیالیز برای بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان هاشمی‌نژاد در سال 89

خوانین‌زاده, مرتضی and سامان محمدپور, مرتضی (2013) بررسی ارتباط بین بالابودن CRP و ESR در شکست زودرس در فیستول شریانی وریدی تعبیه شده جهت همودیالیز برای بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان هاشمی‌نژاد در سال 89. نشریه جراحی ایران, 20 (4). pp. 1-6. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_22547251 CPR-Dr.pdf

Download (320kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: همودیالیز مهمترین روش درمانی در بیماران مرحله انتهائی بیماری کلیوی (ESRD) می‌باشد و فیستول‌های شریانی وریدی هنوز ایده‌آل‌ترین روش دیالیز در بیماران کلیوی هستند. بنابراین دستیابی‌های عروقی از مهم‌ترین چالش‌های درمان در این بیماران می‌باشد. در این میان مطالعات محدودی در مورد تأثیر التهاب روی شکست عملکرد فیستول انجام شده ‌است. هدف از مطالعه ما بررسی ارتباط مارکرهای التهابی با شکست زودرس فیستول است. مواد و روش‌ها: هشتاد و هفت بیمار مرحله انتهایی بیماری کلیوی که تحت جراحی فیستول قرار گرفته‌ بودند در مطالعه وارد شدند و به صورت مطالعه مقطعی مورد آنالیز قرار گرفتند. بیماران طی یک ماه، برای شکست زودرس و عوارض پیگیـری شدند. سن، جنس، عوارض، نوع و محل قـرارگیری فیستـول، غلظـت هموگلوبین، ESRوCRP در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. نتـایج براسـاس میانگین و انحراف معیـار با استفـاده از نـرم افزار SPSS 18 و استفـاده از فـرمولهایt-test Mann Whitney, و Chi-Square به‌ دست آمد. در این مطالعهP-value کمتر از 05/0 معنی‌دار به حساب می‌آمد. یافته‌ها: میانگین سن بیماران در این مطالعه 8/16±9/55 بود که 73% آن‌ها مرد بودند. 93% فیستول‌ها در دست چپ در ناحیه رادیوسفالیک بودند. شایع‌ترین عارضه فیستول، ترومبوز ( 8%) بود. رابطه معنی‌دار بین CRP مثبت و شکست فیستول در این مطالعه به‌دست آمد. اما ارتباط آماری معنی‌داری بین ESR با شکست فیستول بدست نیامد، همچنین ارتباط بین هموگلوبین با شکست فیستول معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیـری: ترومبوز یکی از مهم‌ترین حادثه‌های فیستول‌های شریانی وریدی است که باعث شکست درمان و دیالیز می‌شود. توصیه می‌گردد قبل از تعبیه فیستول شریانی وریدی توسط جراح، CRP جهت جلوگیری از شکست بررسی شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: همودیالیز، فیستول شریانی وریدی، دستیابی عروقی، شکست، ترومبوز
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 May 2015 09:32
Last Modified: 13 May 2015 09:32
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3486

Actions (login required)

View Item View Item