مقايسه سه پيش داروی خوراکی دکسترومتورفان، ديفن هيدرامين و ميدازولام در معاينه چشم کودکان زير بيهوشی

تقی پور انوری, زهرا and شیبانی, شیما and ایمانی, فرناد and شیبانی, شادی (2011) مقايسه سه پيش داروی خوراکی دکسترومتورفان، ديفن هيدرامين و ميدازولام در معاينه چشم کودکان زير بيهوشی. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد, 2 (5). pp. 9-17. ISSN 3324-2322

[img]
Preview
Text
jap-v2n5p9-fa.pdf

Download (336kB) | Preview
Official URL: http://jap.iums.ac.ir/browse.php?a_id=61&sid=1&slc...

Abstract

زمينه و هدف: روندهای قبل از جراحی و بيهوشی و جداسازی کودک از والدين به منظور انجام اعمال بيهوشی و جراحی از مشکلات مهم و رايج در بيهوشی کودکان به شمار می رود. در اين مطالعه سعی شده است اثر آرامبخشی سه پيش داروی خوراکی ميدازولام، دکسترومتورفان و ديفن هيدرامين در کودکان درمقايسه با يکديگر مورد بررسی قرار گيرد. روش بررسی: 90 کودک 1 تا 6 سالۀ کانديدای معاينه چشم زير بيهوشی، بصورت تصادفی ساده در سه گروه شربت دکسترومتورفان ، شربت ديفن هيدرامين و ميدازولام قرار گرفته و طی يک کارازمايی بالينی دوسوکور موردمقايسه قرارگرفتند. پيش دارو 20 الی 30 دقيقه قبل از ورود به اتاق عمل داده شده و ميزان آرامبخشی در کودکان در 4 زمان: قبل از هرگونه مداخله، هنگام جداکردن از والدين، هنگام القای بيهوشی و 15 دقيقه بعداز ورودبه ريکاوری با سيستم امتيازدهی آرامبخشی کودکان ويلتون اندازه گيری شد. مدت بيهوشی و مدت ريکاوری بيماران نيز ثبت شد. به منظور مقايسه شدت آرامبخشی بين دو گروه با توجه به توزيع طبيعی از تحليل متغير يکطرفه و برای تاثير عامل زمان و تداخل آن با مداخله از تحليل متغير اندازه‌گيری های مکرر استفاده شد. يافته ها: ميزان آرامبخشی قبل ازهرگونه مداخله درگروه دکسترومتورفان به طورمعنی داری بهتر بود (04/0=مقدار پی). درزمان جداسازی کودکان از والدين سه گروه ازنظرشدت آرامبخشی اختلاف معنی داری با يکديگر نداشتند (348/0= مقدار پی). با اين حال شدت آرامبخشی طی ماسک گيری والقای بيهوشی وطی پيگيری دراتاق ريکاوری دربيمارانی که دکسترومتورفان دريافت کرده بودند به طورقابل ملاحظه ای بهتر از ديفن هيدرامين وميدازولام خوراکی بود (به ترتيب 002/0= ارزش پی و 001/0 =ارزش پی). مدت بيهوشی وريکاوری بين سه گروه اختلاف معنی داری نداشت (به ترتيب 651/0=ارزش پی ، 153/0= ارزش پی) . نتيجه گيری: نتايج اين مطالعه نشان داد که دکسترومتورفان درکودکان کانديدای معاينه چشم زير بيهوشی, در مقايسه با ديفن هيدرامين و ميدازولام به طور معنی داری کيفيت بهتری از آرامبخشی رابدون طولانی ترشدن ريکاوری ايجاد می کند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پیش دارو، بیهوشی کودکان، میدازولام، دکسترومتورفان، دیفن هیدرامین،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journals > Journal of Ansthesiology and pain
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 23 May 2015 09:09
Last Modified: 23 May 2015 09:09
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3531

Actions (login required)

View Item View Item