مقايسه سونوگرافی و تست الکترودياگنوستيک در تشخيص بيماری سندرم تونل کارپال

دلیلی, امیررضا and مردانی کیوی, محسن and علی زاده, احمد and حاتمیان, حمیدرضا and حسین نژاد, مظفر and پی رزم, حمید and صاحب اختیاری, خشایار and هاشمی مطلق, کیوان (2011) مقايسه سونوگرافی و تست الکترودياگنوستيک در تشخيص بيماری سندرم تونل کارپال. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد, 2 (5). pp. 43-51. ISSN 3324-2322

[img]
Preview
Text
jap-v2n5p43-fa.pdf

Download (337kB) | Preview
Official URL: http://jap.iums.ac.ir/browse.php?a_id=65&sid=1&slc...

Abstract

زمينه و هدف: پيشرفت­های حاصله در فن­آوری اولتراسوند با کنتراست بالا در سال­های اخير موجب توجه بيشتر به آن در تشخيص سندرم تونل کارپال شده است. مطالعه حاضر به بررسی ارزش تشخيصی سونوگرافی در اين بيماری و ارتباط معيارهای مختلف آن با شدت بيماری براساس الکترودياگنوستيک مي­پردازد. روش بررسی: در اين مطالعه تحليلی آينده­نگر صد بيمار که در همگی درگيری اندام فوقانی يک­طرفه بود مورد مطالعه قرار گرفتند. تمامی بيماران ابتدا تحت آزمون الکترودياگنوستيک قرار گرفته و اين آزمون به عنوان استاندارد طلايی فرض شد. سپس سطح مقطع و قطر قدامی خلفی عصب مدين در ورودی و خروجی تونل کارپال و ضخامت فلکسور رتيناکولوم توسط سونوگرافی در تمامی بيماران اندازه گيری شد. ارتباط يافته­های سونوگرافی و الکترودياگنوستيک با نرم افزار SPSSنسخه 19 بررسی شد. يافته­ها:بيماران شامل84 زن و 16 مرد در گستره سنی 19 تا 72 سال (ميانگين سنی 05/12±43/44 سال) قرار داشتند. از بين معيارهای بررسی شده دو معيار سطح مقطع نزديک (پروگزيمال) و دور (ديستال) عصب ارتباط معني­داری با تشخيص بيماری نشان دادند (به ترتيب مقدار Pبرابر با 018/0 و 022/0) همچنين بين دو معيار فوق و شدت بيماری نيز ارتباط آماری معني­داری يافت شد (هر دو مقدار Pکمتر از 05/0). بهترين نقطه برش در سطح مقطع نزديک 45/9 ميلي­متر مربع بود که در آن حساسيت 9/78 درصد، ويژگی 8/82 درصد، ارزش اخباری مثبت 8/91 درصد و ارزش اخباری منفی 5/61 درصد بدست آمد. نتيجه­گيری:مطالعه حاضر نشان داد که بررسی سطح مقطع عصب مدين در ورودی تونل کارپال در تشخيص سندرم تونل کارپال مفيد بوده و با توجه به حساسيت، ويژگی و ارزش اخباری مثبت بالا نه تنها در تشخيص بيماران مشکوک بلکه در غربال­گری جامعه در معرض خطر نيز مي­تواند سودمند باشد .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سندرم تونل کارپال، اولتراسونوگرافی، الکترودیاگنوز
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Ansthesiology and pain
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 24 May 2015 08:23
Last Modified: 24 May 2015 08:23
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3539

Actions (login required)

View Item View Item