بررسی ميزان خونريزی در اعمال جراحی فيوژن خلفی مهره های کمری با پيش داروی کلونيدين خوراک

تقی‌پور انوری, زهرا and افشارفریدونیان, نادر and ایمانی, فرناد and سخایی, مژگان and علیجانی, بابک and محسنی, مسعود (2011) بررسی ميزان خونريزی در اعمال جراحی فيوژن خلفی مهره های کمری با پيش داروی کلونيدين خوراک. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد, 1 (4). pp. 1-9. ISSN 3324-2322

[img]
Preview
Text
jap-v1n4p1-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jap.iums.ac.ir/browse.php?a_id=70&sid=1&slc...

Abstract

زمينه: خونريزی حين عمل هرچند از جمله مسائل مهم در اعمال جراحی ستون فقرات است،ولی درمورد روش­های کاهش وعوامل مؤثربر آن بر خلاف اعمال جراحی آرتروپلاستی هيپ وزانو؛در جراحی ستون فقرات مطالعات بسيار کمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام گرفته است.دراين مطالعه ما تأثيرکلونيدين را بصورت پيش داروی خوراکی بر خونريزی حين عمل در اعمال جراحی فيوژن خلفی مهره‌های کمری تحت بيهوشی با پروپوفول و رمي­فنتانيل مورد بررسی قرار داديم. مواد و روش­ها:دراين کارآزمايی بالينی تصادفی شدهَ دوسوکور ،۳۰ بيمارکانديدای فيوژن خلفی مهره‌های کمری بطور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. بيماران گروه مطالعه (گروه کلونيدين) ۹۰-۶۰ دقيقه قبل از بيهوشی قرص کلونيدين ۲۰۰ ميکروگرمی و بيماران گروه کنترل درهمان زمان پلاسبو دريافت کردند. روش القاء و نگهداری بيهوشی و فشارمتوسط شريانی هدف برای هيپوتانسيون کنترله با رمي­فنتانيل در دو گروه يکسان بود. دو گروه از جهات ميزان خونريزی،دوز رمي­فنتانيل تجويز شده درساعت،تعداد بيمارانی که برای رسيدن به فشارمتوسط شريانی هدف به نيتروگليسرين نياز بود (وقتی رمي­فنتانيل کافی نبود)،مدت عمل و رضايت جراح از يک فيلد عاری از خون با هم مورد مقايسه قرار گرفتند. يافته­ها:بين دو گروه از نظر خصوصيات دموگرافيک مانند سن (p = 115/0)،جنس(p = 349/0)، وضعيت فيزيکی ASA (p = 39/0)،وزن(p= 2/0) و مدت عمل(p = 899/0) تفاوت آماری معني­داری وجود نداشت. ميزانخونريزی حين عمل وميزان رمي­فنتانيل تجويز شده در ساعت در گروه کلونيدين بطور معني­داری (به ترتيب pکمتر از 002/0 و 001/0) کمتر از گروه کنترل بود. رضايت جراح بين دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (p = 169/0). نتيجه­گيری: کلونيدين به صورت پيش داروی خوراکی مي­تواند موجب کاهش ميزان خونريزی در اعمال جراحی فيوژن خلفی مهره های کمری، در سطح يکسان فشار متوسط شريانی با گروه کنترل شود. مي­توان استفاده از آن­را به اين منظور در اعمال جراحی پيچيده­تر ستون فقرات نظير جراحی برای دفورميتی ستون فقرات که با خونريزی بيشتری همراه است مورد بررسی قرار داد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ﭘﯿﺶداروي ﮐﻠﻮﻧﯿﺪﯾﻦ، ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات، ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ﮐﻨﺘﺮﻟﻪ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journals > Journal of Ansthesiology and pain
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 May 2015 09:53
Last Modified: 30 May 2015 09:53
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3544

Actions (login required)

View Item View Item