مقايسه بی دردی بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحی شکستگی ساق پا با تجويز پيش داروی سلکوکسيب در زمان های مختلف قبل از عمل جراحی

پورنجفيان, علیرضا and صحت, ملیحه and قدرتی, محمدرضا and رختابناک, فرانک and خلدبرین, علی رضا (2011) مقايسه بی دردی بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحی شکستگی ساق پا با تجويز پيش داروی سلکوکسيب در زمان های مختلف قبل از عمل جراحی. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد, 1 (4). pp. 61-71. ISSN 3324-2322

[img]
Preview
Text
jap-v1n4p61-fa.pdf

Download (442kB) | Preview
Official URL: http://jap.iums.ac.ir/browse.php?a_id=76&sid=1&slc...

Abstract

زمينه و هدف: تجويز داروی سلکوکسيب خوراکی قبل از عمل جراحی به منظور پيشگيری از درد پس از آن در مطالعات مختلف به اثبات رسيده است. مطالعات مختلفی نيز در مورد دوز کافی و موثر جهت کنترل درد پس از عمل به انجام رسيده ولی در مورد تجويز تک دوز آن يا تجويز در دوزهای منقسم با مقدار کمتر هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. در اين مطالعه سعی شده است که اثربخشی زمان­های مختلف تجويز سلکوسيب به صورت پيش دارو در بيماران تحت عمل جراحی شکستگی ساق پا مورد بررسی قرار بگيرد. مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت يک کارآزمايی بالينی تصادفی شده بر روي60 بيمار با شکستگی ساق که کانديدای عمل جراحی با بي­حسی نخاعی بودند انجام شد.پس از اخذ رضايت، بيماران به صورت تصادفيدر سه گروه تقسيم شدند. گروه اول سلکوکسيب خوراکی با دوز 400 ميلي­گرمی شب قبل از عمل جراحی، گروه دوم سلکوکسيب در دو دوز 200 ميلي­گرمی شب قبل و صبح روز عمل جراحی و گروه سوم (کنترل) هيچ داروئی دريافت نکردند. شدت درد پس از عمل جراحی بر حسب اسکور مشاهده­ای درد (VAS)، زمان درخواست مسکن بعد از عمل جراحی و ميزان مصرف اپيوييدها ظرف 24 ساعت پس از عمل در سه گروه ثبت و مقايسه شدند. برای مقايسه داده های کيفی و کمی بين سه گروه از آزمون­های کای دو و آنووای يکطرفه استفاده شد. يافته­ها: سه گروه از نظر توزيع سنی، جنسی، طول مدت عمل جراحی اختلاف معني­داری با يکديگر نداشتند. شدت درد پس از عمل طی 6 ساعت پيگيری در سه گروه مشابه بوده و به لحاظ آماری اختلاف معني­داری نداشت. متوسط زمان درخواست مسکن از پايان بي­حسی نخاعی در گروه سلکوکسيب با دوز 400 ميلي­گرم 121±5/196 دقيقه بود که به طور معني­داری بيشتر از گروه سلکوکسيب با دو دوز 200 ميلي­گرم 68±5/127 دقيقه و درگروه کنترل 44±7/122 دقيقه بود (01/0=p). هر چند ميزان دريافت مسکن ظرف 24 ساعت پس از عمل در گروهی که تک دوز 400 ميلي­گرم سلکوکسيب دريافت کرده بوده کمتر از دو گروه ديگر بود ولی به لحاظ آماری اين اختلاف معني­دار نبود (662/0=p) نتيجه­گيری: دوز منفرد 400 ميلي­گرمی سلکوکسيب به طور معني­داری زمان درخواست مسکن پس از جراحی شکستگی ساق تحت بي­حسی نخاعی را به تعويق می اندازد هر چند در مقايسه با دو دوز 200 ميلي­گرمی تاثيری بر روی شدت درد پس از عمل جراحی ندارد. هم­چنين دوز 400 ميلي­گرمی تا حدی از ميزان مصرف اپيوييد در مقايسه با دوز 200 ميلي­گرمی تکرار شده و گروه کنترل مي­کاهد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: درد پس از عمل جراحی، سلکوکسیب، شکستگی ساق پا، بی­حسی نخاعی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Ansthesiology and pain
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 May 2015 09:54
Last Modified: 30 May 2015 09:54
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3550

Actions (login required)

View Item View Item