بررسی میزان شیوع عفونت محل عمل در بیماران بستری شده در بخش ارتوپدی بیمارستان مطهری جهرم در سال 88-89

حجت, محسن and کریم یار جهرمی, مهدی and کشایی, نرجس and صالحی فرد, ابوالقاسم (2012) بررسی میزان شیوع عفونت محل عمل در بیماران بستری شده در بخش ارتوپدی بیمارستان مطهری جهرم در سال 88-89. نشریه جراحی ایران, 20 (2). pp. 51-58. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_44428266 Ofonat-Mr.pdf

Download (379kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: عفـونت پس از جراحی ارتوپـدی یکی از عـوارض شایع بعد از عمل می‌باشد که باعث افـزایش ضریب اشغال تخت، مدت اقامـت و هزینه بیمار می‌گـردد. تاکنون مطالعـات اندکی در زمینه شیوع عفونت محل عمل ارتوپدی انجام شده است. لـذا مطالعه حاضر با هـدف تعیین میزان شیوع عفونت محل عمل در بیماران بستـری شده در بخش ارتوپدی بیمـارستان طراحی و انجام گردید. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. نمونه‌گیری به روش سرشماری در 420 بیمار که در سال‌های 88 و 89 تحت عمل جراحی ارتوپدی قرار گرفتند، انجام شد. با استفاده از روش بارش افکار، نمودار استخوان ماهی، مطالعه مروری و بحث گروهی پرسشنامه‌ای در سه حیطه، بیمار، حادثه و بیمارستان تهیه و روایی صوری و پایایی آن (86/0r=) محاسبه شد. اطلاعات به روش مصاحبه و مشاهده جمع‌آوری گردید. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS نسخه 12 استفاده شد. یافته‌ها: میانگین سن بیماران 58/23±47/36 سال، میانگین مدت بیهوشی 57/0±17/0 ساعت و میانگین تعداد روزهای بستری 20/4±02/7 بود. به کمک آزمون آماری کای دو ارتباط معناداری بین عفونی شدن زخم جراحی با نوع شکستگی، مصرف دخانیات، مدت زمان عمل، نوع عمل‌های انجام شده، مجاورت با بیماران عفونی و تعداد روز بستری یافت شد. شیوع عفونت ارتوپدی 8/8 درصد گزارش گردید. نتیجه‌گیـری: تهیه یک استـاندارد عملکـرد بیمارستانی جهت مواجهه با شکستگی‌ها با هدف کاهش بروز عفونت ارتوپدی از طریق توجه بیشتـر به شکستـگی‌هایی که در استخوان‌های ساق پا و بصورت باز رخ داده، بخصوص در افراد سیگاری می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: شیوع عفونت، عمل جراحی، شکستگی
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 01 Jun 2015 09:08
Last Modified: 01 Jun 2015 09:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3582

Actions (login required)

View Item View Item