بررسی زمان قابل استفاده شدن فیستول‌های شریانی وریدی تعبیه شده برای بیماران با بیماری مزمن کلیه و ارتباط آن با بیماری‌های زمینه‌ای

خوانین‌زاده, مرتضی and نگهی, علیرضا (2012) بررسی زمان قابل استفاده شدن فیستول‌های شریانی وریدی تعبیه شده برای بیماران با بیماری مزمن کلیه و ارتباط آن با بیماری‌های زمینه‌ای. نشریه جراحی ایران, 20 (1). pp. 1-9. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_32762751 Fistol Sharyani-Dr.pdf

Download (345kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: دستـرسی عروقی جهت انجام همـودیالیز برای بیماران دچـار بیماری کلیـوی کاملا"‌حیاتی است. معمولاً‌ بیمارانی که تحت همودیالیز قرار می‌گیرند، باید برای قرار دادن فیستول‌های شریانی وریدی تحت عمل قرار گیرند. در این مطالعه زمان قابل استفاده شدن فیستول‌های شریانی وریدی تعبیه شـده برای بیمـاران با بیماری مـزمن کلیـه و ارتباط آن با بیمـاری‌های زمینه‌ای مـورد بررسی قـرار گرفته است. مواد و روش‌ها: در این مطـالعه به روش مقطـعی با رویکـرد آینده‌نگـر 87 بیمـار که تحـت عمل جـراحی تعبیه فیستـول شریانی ـ وریدی قرار گرفته بودند، بررسی شدند. محل فیستول در تمام بیماران حفره آرنجی (Antecubital) با استفاده از پروگزیمال شریان رادیال بود و فاصله جراحی تا زمان شروع اولین دیالیز به عنوان زمان قابل استفاده شدن فیستول‌ (Maturation Time) در نظر گرفته شده و رابطه آن با عوامل خطرزا برای آترواسکلروز، دیابت، هیپرتانسیون، دیس لیپیدمی، سابقه بیماری‌های قلبی عروقی و علت نارسایی بیماری کلیوی بررسی شد. یافته‌ها: 26 بیمار (9/29%) مؤنث و 61 بیمار مذکر (1/70%) وارد مطالعه شدند. میانگین زمان قابل استفاده شدن فیستول‌ در بیماران تحت مطالعه 4/2±6/5 هفته بود. زمان قابل استفاده شدن فیستول‌ در بیماران دیابتی و غیر دیابتی به ترتیب 4/2±1/6 و 2/2±9/4 هفته (P=0.016)، در بیماران دارای و فاقد سابقه بیماری قلبی به ترتیب 5/2±8/6 و 1/2±1/5 هفته (P=0.001)، در بیماران دارای فشار خون متوسط شریانی کمتر از 110 و مساوی 110 و بیشتر به ترتیب میلی‌متر جیوه 4/2±1/6 و 8/0±6/3 هفته (P=0.001) بود. ضریب همبستگی میان سن بیماران با زمان قابل استفاده شدن فیستول ‌453/0 محاسبه شد که نشان از رابطه معنی‌دار داشت (P

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فیستول‌ شریانی وریدی، بیماری کلیه، زمان قابل استفاده شدن
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 01 Jun 2015 09:08
Last Modified: 01 Jun 2015 09:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3584

Actions (login required)

View Item View Item