مقایسه نتایج ترمیم با دو روش بازیابی تاندونی در زون 2، همی کسلر همراه با خارج کردن تاندون از غلاف و روش بازیابی بدون خارج کردن تاندون از غلاف با لوپ بلند نایلون

حسن پور, سیداسماعیل and یاوری, مسعود and کربلایی خانی, علی (2011) مقایسه نتایج ترمیم با دو روش بازیابی تاندونی در زون 2، همی کسلر همراه با خارج کردن تاندون از غلاف و روش بازیابی بدون خارج کردن تاندون از غلاف با لوپ بلند نایلون. نشریه جراحی ایران, 19 (3). pp. 20-27. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_22435524 Natayeje Tarmim-Dr.Hasanpour.pdf

Download (350kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: برای بررسی تأثیر روش‌های بازیابی تاندون در منطقه ممنوعه بر روی نتیجه ترمیم تاندونهای فلکسور در یک مطالعه زمان صفر بر آن شدیم تا در یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی اثر دو روش بازیابی تاندونی را در ناحیه دو یعنی روش همی کسلر و روش ابداعی بازیابی تاندونی با استفاده از لوپ نایلونی بدون خارج کردن تاندون از غلاف را از نظر نتیجه ترمیم با هم مقایسه کنیم. مواد و روش‌ها: ما از بین 253 بیماری (307 انگشـت) که به علت ترومای تاندون فلکسور در منطقه ممنوعه از مهر ماه 1388 لغایت خـرداد ماه 1389 به بخش جراحی دست بیمارستان 15 خرداد مراجعه کرده بودند و در حین ترمیم پس رفتگی (Retraction) تانـدون‌های فلکسور در منطـقه فوق را داشتند و از طریق بریدگی اولیه و یا روش‌های ساده مانند ماساژ، خم کردن مفاصل، قابل بازیابی نبودند، در دو گروه همانندسازی شده از نظر سنی و جنسی مطالعه شدند و اثر دو روش بازیابی تاندونی، روش همی کسلر (گـروه شاهـد، 36 نفـر و 38 انگشـت) و روش ابداعی استفاده از لـوپ نایلون بدون خـارج کردن تاندون از غـلاف (گـروه مطالعه، 34 نفر و 37 انگشت) از نظر نتیجه ترمیم بررسی شده و زوایای حرکتی کلی انگشتـان و نتیجه ترمیم در دو گروه با استفاده از سیستم ASSH (American society for surgery of the hand) با هم مقایسه گردید. درتمام بیماران انگشت مقابل سالم و قابل مقایسه بود. یافته‌ها: بیماران در یک دوره متوسـط 368 روز پیگیـری شدند، متوسـط زوایای حرکتـی کلی انگشتـان درگـروه مطالعـه 1/208 درجه و در گـروه شاهـد 5/201 درجه بود که با وجود بالا بودن مختصر آن در گروه مطالعه این اختلاف از نظر آماری قابل توجه نبود (408/0 =P). دو گروه از نظر نتیجه درمان مقایسه شدند، در گروه مطالعه در 2 مورد (2/5%) نتیجه عالی، در 27 مورد (73%) نتیجه خوب، در 7 مورد (9/18%) نتیجه متوسط و در 1 مورد (7/2%) نتیجه ضعیف بود و در گروه شاهد در 3 مورد (9/7%) نتیجه عالی، در 24 مورد (2/63%) نتیجه خوب، در 10 مورد (3/26%) نتیجه متوسط و در 1 مورد (6/2%) نتیجه ضعیف بود که از نظر آماری اختلافی بین دو گروه مشاهده نشد (827/0 = P). از نظر تعداد پارگی تاندون و نیاز به تنولیز نیز بین دو گروه اختلاف قابل توجهی مشاهده نشد. نتیجه‌گیـری: با وجود آنکه در مطالعه انجام شده فوق نتایج در دو گروه اختلاف قابل توجهی از نظر آماری با هم نداشتند ولی با توجه به اهمیت مزوتاندون و وینکولا در تغذیه تاندون‌های فلکسور و تسریع بهبودی محل ترمیم، در مواردی که استامپ پروگزیمال تاندون فلکسور در ناحیه دو به ناحیه کف دست کشیده شده است، روش بازیابی استفاده از لوپ نایلونی بدون خارج کردن تاندون از غلاف توصیه می‌شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تاندون فلکسور، ترمیم تاندون، بازیابی تاندون
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 06 Jun 2015 08:32
Last Modified: 06 Jun 2015 08:32
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3604

Actions (login required)

View Item View Item