بررسی مقایسه‌ای اثر پوشش آمنیونی با غلاف وریدی در ترمیم عصب ـ مطالعه حیوانی

فروتن, سید کمال and عبد یزدانی, ابوالفضل and اکبری, حسین and فاطمـی, محمد جواد and پـدرام, میر سپهر and مـوسوی, سید جابر (2011) بررسی مقایسه‌ای اثر پوشش آمنیونی با غلاف وریدی در ترمیم عصب ـ مطالعه حیوانی. نشریه جراحی ایران, 18 (4). pp. 1-8. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_54625261 Rat-Dr.Forotan[1].pdf

Download (725kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: سالیانه تعداد زیادی از بیماران با مشکلات حرکتی ناشی از ضایعه عصبی روبرو هستند. ترمیم صحیح این ضایعات با روش مناسب جهت برگشت فعالیت‌های عضلانی بسیار مهم است. هدف از این پژوهش مقایسه سه روش جراحی پیوند انتها به انتها به تنهایی، پیوند انتها به انتها به همراه پوشش وریدی و پوشش آمنیون برای ترمیم عصب سیاتیک قطع شده می‌باشد. مواد و روش‌ها: 36 رت مذکر از یک نژاد با وزن 350-250 گرم به صورت تصادفی به سه گـروه مساوی تقسیم شدند. پس از بی‌حسی، عصب سیاتیک به صورت یکسان در تمـامی رت‌ها قطع شد. در گروه اول ترمیم ساده با استفـاده از سوچور دو انتها، در گروه دوم ترمیـم با استفـاده از پوشش غشاء آمنیـونی و در گروه سوم ترمیم با استفاده از غـلاف وریدی انجـام شد. پس از گذشت 12 هفته از جـراحی، از الکتـرومیوگـرافی برای تعیین میزان عملکـرد عصب ترمیم شده استفاده شد. برای هـر یک از رت‌ها شمارش آکسونی انجـام شد. همچنیـن از آزمون Foot Print نیز جهت تعیین میـزان بهبـودی عصب در هفته‌های اول و دوازدهم استفاده شد. آزمون Paired Sample T-Test جهت مقایسه نتایج هفته دوازدهم با هفته اول و آزمون One Way ANOVA جهت مقایسه نتایج در گروه‌های سه گانه به کار گرفته شد. یافته‌ها: نتایج بیانگر آن است که وضعیت Foot Print با گذشت زمان در هر سه گروه مورد بررسی بهبود یافته است. در هفته دوازدهم تفاوت معنادار آماری بین گروه‌های آناستوموز انتها به انتها با پوشش آمنیونی (75/19±75/53-) با گروه آناستوموز انتها به انتهای ساده (79/11±68/79-) وجود داشته است (P=0.017). نتایج حاصل از بررسی الکتروفیزیولوژیک بیانگر نتایج بهتر در گروه گرافت عصبی به همراه پوشش آمنیونی بوده است، ضمن آنکه نتایج الکتروفیزیولوژیک بین این گروه و گروه گرافت عصبی با پوشش وریدی از لحاظ آماری تفاوت معناداری داشته است (P=0.044). نتایج بررسی بافت‌شناسی حاکی از آن است که شمارش اکسونی در گروه گرافت عصبی با پوشش آمنیونی بیشتر بوده و در مقایسه با گروه گرافت عصبی با پوشش وریدی تفاوت معنادار آماری مشاهده شده است (P=0.041). نتیجه‌گیـری: نتایج این تحقیق در راستای نتایج تحقیقات مشابه تأیید کننده اثرات مفید و معنی‌دار آمنیون در مقایسه با سایر گرافت‌های عصبی است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: گرافت عصبی، پوشش آمنیونی، الکترومیوگرافی
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 07 Jun 2015 09:56
Last Modified: 07 Jun 2015 09:56
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3629

Actions (login required)

View Item View Item