بررسی نتایج درمان سندرم تونل کارپ به روش کمتر تهاجمی در بیمارستان سینا طی سال‌های 88-1386

سیاوشی, بابک and غیلیان, محمد مهدی and گلبخش, محمد رضا and زهتاب, محمد جواد and سادات, میر مصطفی (2011) بررسی نتایج درمان سندرم تونل کارپ به روش کمتر تهاجمی در بیمارستان سینا طی سال‌های 88-1386. نشریه جراحی ایران, 18 (4). pp. 19-25. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_55323723 Sandrom-Dr.Siavoshi[1].pdf

Download (192kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: سندرم تونل کارپ شایعترین نوروپاتی محیطی است. جراحی به شیوه کمتر تهاجمی روشی است که هیچ مطالعه‌ای در ایران بر روی آن انجام نشده است و اطلاعات قابل استنادی در رابطه با موثر بودن، سلامت روش، موفقیت و عوارض این روش جراحی در دست نیست. ایـن تحـقیـق بـا هـدف بررسـی نتـایـج درمـان سنـدرم تـونل کارپ به روش کمتـر تهاجـمی بر اسـاس پـرسشنـامه (Disability of Arm, Shoulder and Hand) DASH و (Visual Analogue Scale) VAS در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان سینا در طی سال‌های 86-1388 انجام شده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطـعی کلیه بیمـاران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان سینا بین سال‌های 86 تا 88 که با تشخیـص سندرم تونل کارپ کاندید عمل جراحی به روش کمتر تهاجمی بودند و فرم رضایت‌نامه ورود به مطالعه را پر کردند، وارد مطالعه شدند. بیمـاران در 21، 42، 84 روز پس از عمل جراحی به وسیله DASH ارزیابی شدند، درد بعد از عمل به وسیله VAS ارزیابی شد و اطلاعـات به دسـت آمده وارد نرم افزار SPSS 15 شد و مـورد آنالیز قرار گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه 62 بیمار (43 زن، 19 مرد، میانگین سن 65/9±76/49 سال) مـورد عمل جراحی قرار گرفتند. میانگین مدت علامت‌دار بودن قبـل از عمل 4/3±2/21 ماه بود. طول مدت جراحی 9/6±33/39 دقیـقه بود و هیـچ عارضه جانبی خاصی در طول مدت جراحی رخ نداد. میانگیـن امتیاز DASHو VAS بیمـاران بعد از جراحی به صورت معنی‌داری کاهش یافت (P=0.00). رابطه معنی‌داری بین امتیـاز DASH و VAS در سن، جنس و مـدت زمان عمل وجود نداشت، اما رابطه معنی‌دار بین کلیه امتیازهای قبل و بعد از جراحی با مـدت زمان علامت‌دار بودن بیماران وجـود داشت (P=0.00). رابطه معنی‌داری میان میـزان درد بعد از جراحی و پارستزی با جنس، سن، مـدت زمان علامت‌دار بودن قبل از عمل و طول مدت عمل جراحی وجود نداشت. نتیجه‌گیـری: با توجه به مقایسه امتیاز DASH و VAS بیماران بعد از جراحی، این روش در کاهش علائم بیماری مؤثر است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سندرم تونل کارپ، روش کمتر تهاجمی
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 07 Jun 2015 09:56
Last Modified: 07 Jun 2015 09:56
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3631

Actions (login required)

View Item View Item