کمی‌سازی تغییرات مورفولوژیک در سرطان سینه به کمک تحلیل فرکتال

میرمالک, سیدعباس and یارندی, نیلوفرسادات and تفضلی شادپور, محمد and ساعتیان, مینو and رئیسی, هما and جعفرقلی رنگرز, اسماعیل and صالحی, مسعود (2010) کمی‌سازی تغییرات مورفولوژیک در سرطان سینه به کمک تحلیل فرکتال. نشریه جراحی ایران, 18 (3). pp. 33-37. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_42385844 Breast-Dr.Mirmalek.pdf

Download (228kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: فرکتال‌ها عبارتند از ساختارهای هندسی پیچیده. علم فرکتال که به بررسی این ساختارها می‌پردازد در سال 1975 ابداع گردید و امروزه نه تنها در علوم مهندسی بلکه در علوم پزشکی نیز جایگاه ویژه‌ای یافته است. فرکتال‌ها در تشخیص بیماری‌های استخوانی و مدل‌سازی ساختار استخوان‌ها و تحلیل تغییرات ساختار آن‌ها و تحلیل ریتم و ضربان قلب و تشخیص بیماری‌های قلبی کاربرد دارند. به نظر می‌رسد هرکجا که یک بی نظمی و اغتشاش ساختاری وجود دارد، هندسه فرکتال می‌تواند کارآیی دیاگنوستیک و پروگنوستیک خوبی داشته باشد. از آنجایی که سرطان ها نیز نوعی بی‌نظمی سلولی و نسجی محسوب می‌شوند، می‌توان با کمی کردن این مسأله و گزارش آن در قالب عدد فرکتال ابعاد این بی‌نظمی را نشان داد. در این مطالعه به مقایسه ارتباط بین عدد فرکتال در بیماران مبتلا به سرطان پستان و گرید (Grade) پاتولوژیک سرطان در آنها پرداختیم. مواد و روش‌ها: این مطالعه یک بررسی توصیفی ـ تحلیلی مقطعی است که بر روی 60 خانم مبتلا به سرطان پستان از نوع داکتال و با درجه پاتولوژیک 2 و 3 انجام شده است. نمونه‌گیری به شیوه در دسترس (Convenient) بود و از کلیه بیماران علاوه بر اسلایدهای پاتولوژی، عکس‌هایی جهت بررسی توسط نرم افزار مخصوص محاسبه عدد فرکتال گرفته شد که برای این منظور از روش Box-Counting و از نرم افزار MATLAB نسخه R2007a استفاده گردید. تحلیل داده‌های حاصل به کمک آزمون‌های تی مستقل، تحلیل واریانس آماری یکطرفه، آزمون دقیق فیشر و آزمون کای دو انجام شد. برای این منظور نیز از‌ نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 15 بهره گرفته شد. یافته‌ها: میانگیـن سنی خانم‌های مـورد بررسی در این مطالعه 83/10±48/52 سال بود. 38 نفر (3/63%) گـرید 2 و 22 نفر (7/36%) گـرید 3 بـودند. میانگیـن اندازه تومـور 48/1±8/2 سانتیمتـر بود. میانگین عدد فـرکتال در تمام نمـونه‌ها 03/0±95/1 بود. بین گرید و عـدد فـرکتال ارتـباط آماری معنـاداری وجـود داشت و میانگین عـدد فرکتال در گرید 2 بـرابر با 94/1 و در گرید 3 برابر با 98/1 بود (P

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرطان پستان، فرکتال
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 09 Jun 2015 09:47
Last Modified: 09 Jun 2015 09:47
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3643

Actions (login required)

View Item View Item