بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین و شاخص تودة بدنی ما در در سه ماهة اول نخستین بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد

فرجی, رویا and میربلوک, فریبا and شارمی, سیده هاجر and اصغرنیا, مریم and جوافشانی, محمدعلی and غلامزاده, مجید (2010) بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین و شاخص تودة بدنی ما در در سه ماهة اول نخستین بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد. نشریه جراحی ایران, 18 (1). pp. 62-68. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_54333359 HB-Dr.Faraji.pdf

Download (225kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: حدود 7/7% کل نوزادان متولد شده در جهان دارای وزن پایین هنگام تولد هستند. همچنین 56% زنان باردار در کشورهای در حال توسعه، 18% در کشورهای توسعه یافته و 80% در جنوب آسیا مبتلا به کم خونی می‌باشند. نتایج مطالعات در مورد ارتباط میان میزان غلظت هموگلوبین مادر و وزن موقع تولد نوزاد، ضدونقیض می‌باشد و در کتاب‌های رفرنس زنان و زایمان نیز در مورد این ارتباط نکتة خاصی ذکر نشده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط غلظلت هموگلوبین و شاخص تودة بدنی مادر در سه ماهه اول نخستین بارداری با وزن موقع تولد می‌باشد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه تحلیلی مقطعی، پرونده 555 مادر باردار اول زا مراجعه کننده به 5 مرکز بهداشتی درمانی شهر رشت، بین شهریور 83 تا شهریور 86، که حاوی کلیه اطلاعات مورد نیاز مطالعه، از جمله سن، قد، وزن و هموگلوبین مادر و وزن هنگام تولد بودند، به طور تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. البته مادرانی که دارای فاکتورهای دخالت کننده بر وزن هنگام تولد بودند، مانند زایمان پره ترم، ناهنجاری‌های جفتی و ژنتیکی، بیماری‌های مزمن و استفاده از داروهای خاص، از مطالعه ما حذف شدند. اطلاعات به دست آمده توسط آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد آنالیز قرار گرفتند. یافته‌ها: در این مطالعه ارتباط معنی‌داری میان غلظت هموگوبین مادر در سه ماهه اول نخستین بارداری و وزن موقع تولد نوزاد وی به دست نیامد. همچنین این ارتباط بر حسب عامل دخالت کننده سن مادر نیز معنی‌دار نشد، اما این ارتباط در شاخص تودة بدنی بیشتر از kg/m230 معنی‌دار بود (041/0P= و 225/0 R=). در مطالعة ما فراوانی نسبی وزن کم هنگام تولد 4% و ماکروزومی 5% بود. همچنین میزان فراوانی نسبی کم خونی در مادران باردار مطالعه ما 3/21% بود. نتیجه‌گیـری: بر اساس یافته‌های این مطالعه میان غلظت هموگلوبین در سه ماهه اول نخستین بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد ارتبـاط معنی‌داری وجود ندارد. میزان فراوانی نسبی وزن کم هنگام تولد در جامعه مورد مطالعه ما از میزان متوسط جهانی کمتر است. همچنیـن میزان فراوانی نسبی کم خونی در مادران باردار مطالعه ما از کشورهای در حال توسعه کمتر و از کشورهای توسعه یافته کمی بیشتر است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هموگلوبین مادر، وزن پایین هنگام تولد، بارداری
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 15 Jun 2015 06:14
Last Modified: 15 Jun 2015 06:14
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3674

Actions (login required)

View Item View Item