مقایسه تأثیر بوپیواکائین داخل پریتونئال با پتیدین داخل وریدی بر میزان درد بعد از عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک

آریانا, مهدی and رفیعی, محمدرضا (2010) مقایسه تأثیر بوپیواکائین داخل پریتونئال با پتیدین داخل وریدی بر میزان درد بعد از عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک. نشریه جراحی ایران, 17 (4). pp. 26-32. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_24332436.pdf

Download (315kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: با توجه به افزایش روزافزون اعمال جراحی لاپاروسکوپیک، استفاده از روش‌های مختلف کاهش درد پس از جراحی‌های لاپاراسکوپیک، بخصوص کله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک به عنوان یکی از شایعترین اعمال جراحی لاپاراسکوپیک، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. این طرح با هدف مقایسه وضعیت بی‌دردی بعد از عمل جراحی کله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک با دو روش بوپیواکائین داخل پریتونئال با پتیدین داخل وریدی انجام شد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور، طی سال‌های 1385-1387 در بیمارستان شهید مدرس تهران، تعـداد 48 بیمار کاندید کله‌سیستکتـومی لاپاروسکـوپیک برحسب روش کاهـش درد پس از جراحی به یکی از دو گـروه مساوی استفاده از مخـدر پتیدین بعد از عمل و گروه استفـاده از داروی بی‌حسی بوپیواکائین داخل پریتـونئال در انتهای عمل تقسیم شدند. جهت ارزیابی یکنواختی وضعیت دو گروه قبل از شروع درمـان، متغیـرهای دموگـرافیک مـورد مقـایسه قـرار گرفتند و جهت ارزیابی تأثیـر دو روش متغیـرهای میـزان نیـاز به مسکن اضافی، عـوارضی ماننـد تهـوع و استفـراغ، هیپوتانسیـون و دپرسیـون تنفسی و نیـز میـزان تـوان تنفسی در دو گـروه ثبت شدند. یافته‌ها با استفـاده از نـرم افـزار SPSS 13 و آزمـون‌های آماری t- Test و Fisher's Exact Test و Multiple Mesures Test مورد و تحلیل قـرار گرفتند و به صورت میانگین ± خطای استـاندارد بیان گردیده‌اند و P-value

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک، بوپیواکائین، پریتونئال
Subjects: WO Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 17 Jun 2015 09:14
Last Modified: 08 Jul 2017 07:05
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3684

Actions (login required)

View Item View Item