بررسی اثر آسپرین، دگـزامتازون و ترکیب آنها در بقـاء فلپ پوستی راندوم در موش ـ مرکز آموزشی پژوهشی حضرت فاطمه

سيد فروتن, سيدکمال and نيکومرام, بابک and فاطمي, محمد جواد and نجومي, مرضيه and اکبري, حسين and حسني, محمد اسماعيل and سپهر پدرام, مير (2009) بررسی اثر آسپرین، دگـزامتازون و ترکیب آنها در بقـاء فلپ پوستی راندوم در موش ـ مرکز آموزشی پژوهشی حضرت فاطمه. نشریه جراحی ایران, 17 (2). pp. 10-18. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
1 Aspirin-Dr.pdf

Download (502kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: ایسکمی و نکروز فلپ یکی از مشکلات جراحی ترمیمی می‌باشد. داروهای زیادی جهت جلوگیری و یا معکوس کردن این روند بروی فلپ پوستی راندوم آزمایش شده‌اند. هدف این پژوهش تعیین اثر آسپرین، دگزامتازون و ترکیب آنها در بقاء فلپ پوستی خلفی راندوم در موش می‌باشد. مواد و روش‌ها: 40 مـوش مـذکر Sprague – Dawley به صورت تصـادفی به چهار گـروه مساوی تقسیـم شدند. گـروه کنترل، گروه آسپـرین، گروه دگزامتازون، گـروه آسپـرین + دگـزامتازون. گـروه اول زیر بیهـوشی فقـط فلپ پوستی خلفـی راندوم بر پایه دیستـال مطـابق روش تغییـر یافته مک فـارلین به ابعـاد 11×3 سانتیمتـر بلند شـد و مجـدداً پـس از گـذاشتن ورقه درپ استـریل زیـر آن سرجایش دوختـه شد. گروه دوم آسپـرین خوراکی mg/kg 100 داده شد و یک ساعت بعـد از عمل مذکور برایش انجام شـد. گروه سوم بعد از جراحی فلپ آمپول دگـزامتازون mg/kg 5/2 در نیمـه دیستـال فلـپ تزریق مـوضعی شد که تا 2 روز متوالی دیگـر روزانه همین مقـدار تـزریق شد. گـروه چهـارم هـر دو مـوارد گـروه دوم و سـوم برایشان انجـام شد. پـس از هفت روز تمام موش‌ها بیهـوش و پس از عکسبرداری دیـژیتال، سطـوح زنـده فلـپ مـورد مقایسه و مطالعه آماری قـرار گرفتند. یافته‌ها: میـانگیـن سطـح زنــده فلـپ در گـروه کنتـرل 5/6 ± 44%، در گـروه آسپــریـن 5/7 ± 53%، گـروه دگـزامتـازون 5/8 ± 7/58% و گـروه آسپـرین + دگـزامتازون 8 ± 60% بـود. در مقایسـه اختـلاف میانگیـن‌های بین گـروه‌ها تنهـا گـروه دگـزامتازون و گروه آسپـرین + دگـزامتازون توانستنـد بهبـودی بـارزی در بقـاء فلپ نسبت به گـروه کنتـرل ایجـاد کننـد، ولـی اثر آسپـرین بارز نبود (P <0.05). نتیجه‌گیـری: کاربـرد دگزامتازون در بقاء فلپ پوستی راندوم مـوش مؤثر بود، ولی استفاده از آسپـرین تنها تأثیـر بارزی در بقاء فلپ نداشت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فلپ پوستی راندوم، ایسکمی، نکروز فلپ، آسپرین، دگزامتازون
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 24 Jun 2015 09:47
Last Modified: 24 Jun 2015 09:47
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3707

Actions (login required)

View Item View Item