مقایسة پیامدهای بعد از عمل بیماران در جراحی واریکوسلکتومی به دو روش بیهوشی عمومی و نخاعی در بیمارستان امام رضا تهران

رضاخاني‌ها, بيـژن and رفيعي, محمدرضا and افتخـار زاده, سيدفواد (2009) مقایسة پیامدهای بعد از عمل بیماران در جراحی واریکوسلکتومی به دو روش بیهوشی عمومی و نخاعی در بیمارستان امام رضا تهران. نشریه جراحی ایران, 17 (1). pp. 55-61. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
5 Varikosel-Dr.Rezakhaniha.pdf

Download (302kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV==wHQwAkO0JXY0N3X...

Abstract

زمینه و هدف: با توجه به افزایش روزافزون عمل واریکوسلکتومی انتخاب تکنیک بیهوشی براساس نوع جراحی، انجام سریع بیهوشی، بهبود سریع بیمار پس از عمل و کاهش عوارض جانبی از اهمیت بالایی برخوردار است. این طرح با هدف مقایسه وضعیت بعد از عمل در جراحی واریکوسلکتومی به دو روش بیهوشی عمومی و بی‌حسی نخاعی (اسپاینال) انجام شد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مـداخله‌ای از نـوع نیمه تجـربی (Quasi-experimental) که در سال86-1387 در بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی آجا در شهر تهران انجام شد، 78 بیمار برای عمل جراحی واریکوسلکتومی بر حسب روش بیهوشی به دو گروه بیهوشی عمومی و بی‌حسی نخاعی تقسیم شدند. جهت ارزیابی یکنواختی وضعیت دو گـروه قبل از شروع درمان، متغیرهای دموگرافیک مورد مقایسه قرار گرفتند و جهت ارزیابی تأثیر دو روش متغیرهای مدت زمان شروع بیهـوشی تا آغاز جراحی، درد محل عمل، مدت زمان اولین راه رفتن پس از جراحی، تهوع و استفراغ بعد جراحی، تغذیه بعد از جراحی، نعوظ حین عمل، سردرد بعد از عمل و موفقیت انجام بیهوشی در دو گروه ثبت شدند. یافته‌ها با استفاده از نرم افـزار SPSS 13 و آزمـون‌های آماری student T- و Chi-square و Kolmogorov-Smirnov مـورد بررسی قـرار گـرفتند و به صورت میـانگین ± خطای استـاندارد بیان گـردیده‌اند و P-value <0.05 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: زمـان بین شـروع بیهـوشی تا شـروع جـراحی، مـدت زمـان جـراحی، اولیـن زمـان راه رفتـن پس از جـراحی، زمان شـروع تغـذیه پس از جـراحی، دورة بـدون درد و شـدت درد محـل جـراحی در زمـان‌های 6، 12 و 24 ساعـت پس از عمـل، تهـوع و استفـراغ در دو گـروه بیهـوشی تفـاوت معنی‌داری را نشـان نداد. میـزان بـروز سر درد در گـروه اسپـاینال بطور معنـی‌داری بیـش از گـروه بیهـوشی عمـومی بود (03/0>P). نعـوظ حین عمل در بیهـوشی عمـومی بطـور معنـی‌داری بیـش از اسپاینـال بود (04/0>P). نتیجه‌گیـری: در این مطالعه روش بیهـوشی عمومی از نظر عوارض بعد از عمل (سر درد) روش مناسب‌تری است و روش بیهـوشی نخاعی از نظر عوارض حین عمل و مداخله‌گـر در انجام عمل جراحی (نعوظ) روش مناسب‌تری است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: واریکوسلکتومی، بیهوشی عمومی، بی‌حسی نخاعی
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Jul 2015 09:09
Last Modified: 13 Jul 2015 09:09
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3727

Actions (login required)

View Item View Item