مقایسة اثر تزریق زیرجلدی بوپی واکائین نیم درصد قبل و بعد از آپاندکتومی بر درد بعد از عمل

حسين‌پور‌, مهرداد and عبدالرحيم کاشي‌, اسماعيل and شمس, خسرو (2009) مقایسة اثر تزریق زیرجلدی بوپی واکائین نیم درصد قبل و بعد از آپاندکتومی بر درد بعد از عمل. نشریه جراحی ایران, 17 (1). pp. 68-74. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
7 Bopivacaeen-Dr.Hosainpour.pdf

Download (294kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV==wHQwAkO0JXY0N3X...

Abstract

زمینه و هدف: مطالعة حاضر با هدف مقایسه اثر تزریق زیر جلدی بوپی واکائین نیم درصد قبل و بعد از آپاندکتومی بر درد بعد از عمل انجام شد. مواد و روش‌ها: این تحقیق به روش کارآزمایی بالینی بر روی 150 بیمـار کاندید آپاندکتـومی انجـام شد. نمـونه‌ها به صورت تصادفی به سه گروه 50 تایی 1 و 2 و 3 تقسیم شدند. گـروه اول تحت تزریق زیر جلدی بوپی واکائیـن 5/0% قبل از برش آپاندکتومی، گـروه دوم تحت تزریـق زیر جلـدی بوپی واکائین 5/0% به صورت 5/0 میلی‌گـرم بر کیلوگرم بعـد از آپاندکتـومی و بستـن زخـم و در گـروه سوم هیچگـونه تزریقی صورت نگـرفت. سپس میزان درد بعـد از عمـل در ساعـت‌های ششم، دوازدهم، بیست و چهارم و چهل و هشتم در سه گـروه بر اساس معیار Visual Analogue Scale (VAS) و همچنین زمان اولیـن در خواست ضـد درد (پتیـدین) و میـزان ضد درد ( پتیـدین) مصرف شده 48 ساعـت بعد از عمـل در سه گروه براساس آزمـون‌های Q-Square و Kruskal Wallis Test و Mann-Whitney Test با سطح معنی‌داری (05/0>P ) مورد مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها: شدت درد پس از عمل در ساعت ششم پس از عمل در گروه‌های با تزریق کمتر از گروه بدون تزریق بود (005/0>P). در بین این دو گـروه نیز شدت درد در گروه تزریق پس از برش کمتر از گـروه تزریـق قبل از برش بود )041/0P< (. در ساعات دیگر تفاوت معنی‌داری در بین شدت درد در گروه‌های مختلف دیده نشد. زمان درخواست اولین ضد درد (پتیدین) درگروه اول 9/3±7/5 ساعت در گـروه دوم 5/3±8/5 ساعت و در گروه سوم 02/1 ±6/2 ساعت بـود (001/0>P). میـزان پتیدین مصرف شـده در طول 48 ساعـت بعـد از عمل در گـروه اول 69/23±46 میلی‌گـرم، در گـروه دوم 9/24±39 میلی‌گرم و در گروه سوم 7/22±54 میلی‌گرم بود (001/0>P ). نتیجه‌گیـری: استفاده از تزریق زیر جلدی بوپی واکائین (مارکائین) قبل و به ویژه بعد از آپاندکتومی می‌تواند باعث کاهش مصرف پتیدین 48 ساعت بعد از عمل و همچنین افزایش زمان درخواست اولین پتیدین و کاهش درد بعد از عمل در 6 ساعت اول بعد از عمل شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تزریق زیر جلدی، بوپی واکائین، آپاندکتومی، درد بعد از عمل
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Jul 2015 09:10
Last Modified: 13 Jul 2015 09:10
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3729

Actions (login required)

View Item View Item