بررسی اثرات سیتوتوکسیک فاز حاد و مزمن استات سرب بر فرا ساختمان بافت های کلیوی در خر گوش

نعمتی, مهدی and بزی, پرویز and اکبرزاده, صمد and میرزایی, کامران (2007) بررسی اثرات سیتوتوکسیک فاز حاد و مزمن استات سرب بر فرا ساختمان بافت های کلیوی در خر گوش. Other thesis, دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

[img] Text
karimpoor.m1.docx

Download (607kB)
Official URL: http://dlib.bpums.ac.ir

Abstract

سرب يکي از فلزات پر مصرف از زمانهاي بسيار قديم است و در حال حاضر نيز کاربرد بسيار وسيعي در صنايع مختلف دارد. اثرات سرب با حتي مقادير کم هم باعث سمي شدن شده بطوريکه اثرات سوء زياد بر ساختارهاي بيوشيميايي ، فيزيولوژيکي و حتي اختلالات رفتاري مي شود مطالعات نشان داده است که سرب بر روي بافتهاي مختلف از جمله سيستم عصبي، بافتهاي خوني، دستگاه گردش خون و کليه و دستگاه توليد مثل دارد. بعلت اثرات سمي سرب بر روي گياهان انسان و حيوانات امروزه به توجه زيادي به آلودگي محيطي ناشي از سرب شده است . مواد و روشها در اين مطالعه از خرگوش سفيد نر نژاد نيوزلند استفاده شد و خرگوشها به دو گروه تحت مطالعه (N =10) و کنترل (N = 10) تقسيم شدند به گروه تحت مطالعه mg/kg 13 استات سرب به صورت داخل صفاقي و بصورت يک روز در ميان به مدت 2 هفته بعنوان فاز حاد و مقدار mg/kg5/6 به مدت هفت هفته تزريق گرديد به گروه کنترل نيز همان مقدار به مدت فوق از آب دو با تقطير استفاده گرديد. بعد از زمان طي شده نمونه برداري از کليه خرگوشها بعمل امد و سپس آماده سازي بافتي براي ميکروسکوپ نوري و الکترونيک به روش استاندارد به عمل آمد مطالعات کمي و کيفي (مرفولوژي و مورفومتري) به روي تصاوير بعمل آمده انجام شد مطالعات کمي با استفاده از آناليز اماري مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اگر چه بررسي هاي کيفي از بافت هاي کليوي تغييرات جزئي را طي فاز حاد نشان داده است اما بررسي هاي آماري تفاوت معني داري را نشان نداده است بررسي هاي کيفي و کمي طي فاز مزمن نشان داده است که استات سرب طي فاز مزمن باعث تغييرات واضحي در بافتهاي کليوي به خصوص گلومرولها مي شود. بحث و نتيجه گيري کلي استات سرب طي فاز حاد باعث تغييرات جزئي بر اجزاي بافتهاي کليوي مي شود. کلمات کليدی: استات سرب- بافت هاي کليوي-مورفومتریک - مورفولوژیک

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: ریحانه فقیهیان
Date Deposited: 17 Aug 2014 06:33
Last Modified: 18 Aug 2014 03:09
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/375

Actions (login required)

View Item View Item