رشد نامتقارن چهره و انحراف بینی (مفهومی جدید)

حافظي, فرهاد and نقيب‌زاده, بيژن and هاديان‌جزي, محمدرضا and نوحي, اميرحسين and ياوري, پروين (2008) رشد نامتقارن چهره و انحراف بینی (مفهومی جدید). نشریه جراحی ایران, 16 (3). pp. 18-25. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
2 Bini-Dr.Hafezi.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV===AfABDQ6QnchR3c...

Abstract

مینه و هدف: تصحیح انحراف بینی مشکل است و تفاوت زیادی با انحراف تیغة بینی دارد. درتصحیح این انحراف نشانه‌های غیر قرینگی را می‌توان ردیابی کرد. همراهی چهره نامتقارن با انحراف بینی نکته‌ای است که از نگاه جراحانی که روی انحراف بینی متمرکز شده‌اند، دور مانده است. این مقاله به مطالعه ارتباط چهره نامتقارن با انحراف بینی می‌پردازد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تعداد 5822 تصویر قبل و بعد از عمل مربوط به 547 بیمار زن و 124 بیمار مرد مورد بازنگری قرار گرفتند. از این تعداد بیماران سه گروه مشخص زیر برای مطالعه انتخاب شدند: گروه A: بیمارانی که عدم تقارن واضح در بینی و چهره دارند، گروه B: بیمارانی که بینی نامتقارن ولی چهره متقارن دارند، گروه C: بیمارانی که چهره نامتقارن و بینی صاف دارند. اندازه‌گیری‌های متفاوتی بر روی عکس‌های انتخاب شده انجام شد که شامل اندازه‌گیری گوشه خارجی چشم تا کناره‌های خارجی دهان (D1) و اندازه‌گیری خارجی‌ترین قسمت قوس گونه‌ای تا خط وسط صورت (D2) در یک طرف و مقایسه آن با طرف مقابل به منظور پیداکردن اختلافات تشریحی حقیقی بود. برای انجام مقایسه‌های مورد نظر از روش‌های آمار استنباطی نظیر آزمون ویلکاکسون، یومان ـ ویتنی و تحلیل واریانس بهره گرفته شد. یافته‌ها: به کارگیـری آزمـون ناپارامتـری کـروسکال والیس نشان داد که اختلاف میانگیـن اندازه D1 بین سه گروه از نظر آماری معنی‌دار بـوده است (P<0.001). همچنیـن اختلاف میانگیـن اندازه D2 در سه گـروه از نظر آماری تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (P=0.963). نتیجه‌گیـری: به نظر می‌رسد تأخیر رشد قابل توجهی در قسمت میانی صورت و اوربیت در طرف مقعر بینی وجود دارد و این مانع می‌تواند علت بسیاری از عدم تقارن‌های چهره و بینی باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: چهره نامتقارن، انحراف بینی، کنترل وراثتی (ژنی)
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 15 Jul 2015 07:21
Last Modified: 15 Jul 2015 07:21
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3754

Actions (login required)

View Item View Item