بررسی ارتباط دانسیته استخوان با خطر شکستگی هیپ

امامي, محمدجعفـر and نمـازي, حميد and سلـوكي‌موتاب, سعيد and انصاف‌داران, محمدرضا (2008) بررسی ارتباط دانسیته استخوان با خطر شکستگی هیپ. نشریه جراحی ایران, 16 (1). pp. 91-96. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
12 Dansite-Dr.Emami.pdf

Download (273kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV===AfABDQ6QnchR3c...

Abstract

زمینه و هدف: از آنجائی که به دلیل افزایش سن، میزان شکستگی‌های هیپ پیوسته بیشتر می‌شود به نظر می‌رسد پوکی استخوان و مشکلات ناشی از آن یک معضل مهمی در آینده خواهد بود. میــزان مـرگ در شکستگـی‌هـای هیـپ 15 تا 20 درصـد می‌باشــد کـه در مقایسـه بـا میـزان مـرگ ناشی از سایـر مشـکلات ارتوپـدی (9/0 درصد) بسیار بیشتـر می‌باشـد. با توجـه به اهمیـت پوکـی استخـوان در ایجـاد شکستگـی‌هـای لگن بـه نظـر می‌رسـد با تعییـن شدت پوکی بتوان از ایجـاد شکستگـی پیشگیــری کـرد. بنابراین هـدف اول ایـن تحقیـق تعییـن سطحـی از پـوکـی استخـوان اسـت که باعث ایجاد شکستگی هیـپ می‌شـود تـا با استفـاده از این معیـار بتـوان پیشـگیـری لازم را انجـام داد. هـدف دوم این تحقیـق بـررسی تفـاوت میـزان پـوکی استخوان در افـراد با شکستگـی هیـپ در مقـایسـه بـا افـراد هـم سـن و هـم جنـس می‌باشـد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق آینده‌نگر با استفاده از دستگاهDual-Energy, X-Ray, Absorptiometry میزان دانسیته استخوان ناحیه هیپ در 100 بیمـار با شکستگی لگـن (50 مرد، 50 زن) اندازه‌گیری و سپس با میزان دانسیته استخوان هیپ در 100 فرد کنترل (50 مـرد و 50 زن) مقایسه می‌شود. سن هر دو گروه بین 50 تا 90 سال انتخاب شده است. به منظور تعیین تأثیر پوکی استخوان و حذف نقش تروما در ایجاد شکستگی‌های لگن، افرادی که با ترومای جزئی دچار شکستگی شده‌اند، وارد مطالعه شدند. در نهایت نتایج هر دو گـروه براساسT-TEST مقایسه می‌گردید. یافته‌ها: متوسط میزان دانسیته استخوان در گروه بیمار 6333/0 بر حسب گرم در سانتیمتر مکعب می‌باشد که این میزان در گروه کنترل 7589/0 بر حسب گرم در سانتیمتر مکعب می‌باشد. متوسط نمره Z در گروه بیمار 218/1 - در مقایسه با 625/0 - در گروه کنترل می‌باشد. نتیجه‌گیـری: سطحی از دانسیته استخوان که فرد را مستعد به شکستگی لگن می‌کند 6333/0 گرم در سانتیمتر مکعب می‌باشد که این میزان پوکی استخوان از افـراد هم سن و هم جنس بیشتر می‌باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: دانسیته استخوان، پوکی استخوان، شکستگی لگن
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 22 Jul 2015 10:05
Last Modified: 22 Jul 2015 10:05
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3793

Actions (login required)

View Item View Item