مقایسة دو روش ماتریسکتومی در درمان رشد نامناسب ناخن شست پا

ميـرشمسي, محمدحسين and شيـريزدي, سيدمصطفي and تقويه, عباس and جليلي‌منش, محمد and حاجي‌اسماعيلي, محمدرضا (2008) مقایسة دو روش ماتریسکتومی در درمان رشد نامناسب ناخن شست پا. نشریه جراحی ایران, 15 (5). pp. 60-66. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
9 Nail-Dr.Mirshamsi.pdf

Download (329kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV===AfABDQ6QnchR3c...

Abstract

زمینه و هدف: Ingrown Toenail به عنوان رشد غیرطبیعی ناخن به چین‌های طرفی دربرگیرنده ناخن تعریف می‌شود. درمان مرحله سوم این بیماری، جراحی است. این مطالعه به منظور مقایسه نتایج درمانی دو روش برداشت ماتریکس ناخن با جراحی و سوزاندن آن با فنل در درمان رشد نا‌مناسب ناخن پا طراحی و اجرا شده است. مواد و روش‌ها: ایـن مطـالعـه از نـوع کـارآزمـایی بالینــی و تحلیلـی می‌بـاشــد. جامعـه مـورد بــررسی، بیمــاران مبتــلا بهIngrown Toenail در Stage IIIمی‌باشد که از تیر ماه 1376 تا مهـر ماه 1382 جهت درمـان به درمانگاه‌های جراحی بیمـارستان افشار و شهید رهنمون یزد مراجعه کرده‌اند. پس از حذف بیمارانی که بیمـاری زمینـه‌ای، دیابـت، نقـص ایمنـی و یا تحت رادیـوتراپی یا شیمی‌درمانی بودند، نمونه‌گیری به روش سرشمـاری انجـام شد و نمـونه‌ها به روش نمـونه‌گیـری تصادفی سیستمـاتیک به دو گـروه 130 نفره تقسیم شدند. دو روش ماتریسکتومی شیمیایی با فنل و ماتریسکتـومی جراحی با هـم مقایسـه و بیمـاران تا 2 سال پیگیری شدند تا تعداد 260 نمونه تکمیل شد. اطلاعات از طریق پرسشنامـه جمع‌آوری و سپـس با آزمـون‌های آماری کای اسکوار و آنالیـز واریانس نتایج تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: میـزان بروز عفـونت در ماتریسکتـومی جراحی کمتر از ماتریسکتـومی شیمیایی و در مـردان بیـش از زنان بوده که از نظر آماری معنی‌دار است و با شغـل و سن بیماران ارتبـاط دارد. میـزان بروز عـود در روش ماتریسکتـومی جـراحی 98/3% و در روش ماتریسکتومی شیمیایی 8/11% می‌باشـد و با سن و جنس ارتباط دارد. طول مـدت زمان عمـل در روش ماتریسکتـومی جراحی 8/13 دقیقه و در روش ماتریسکتومی شیمیایی 6/8 دقیـقه می‌باشد که با توجه به P-Value به دست آمـده معنی‌دار می‌باشـد. متوسط هزینه در روش ماتریسکتومی جراحی 000/100 ریال و در روش ماتریسکتـومی شیمیایی 54000 ریال می‌باشـد که P-Value معنی‌دار می‌باشد. در مجمـوع میـزان عـود، عفـونت و طـول مـدت از کار افتـادگی در روش ماتریسکتـومی شیمیـایی بیشتـر از روش ماتریسکتومی جراحی می‌باشـد ولی طـول مـدت عمـل و هـزینه در روش ماتریسکتـومی شیمیـایی کمتـر از روش ماتریسکتومی جراحی می‌باشد یعنی برای بیمار روش ماتریسکتـومی جـراحی بهتـر از روش ماتریسکتـومی شیمیایی می‌باشد. نتیجه‌گیـری: به نظر می‌رسد در مجمـوع، روش ماتریسکتـومی جراحی مناسب‌تر از ماتریسکتومی شیمیایی می‌باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: رشد غیرطبیعی ناخن شست پا، ماتریسکتومی جراحی، ماتریسکتومی شیمیایی
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 25 Jul 2015 10:05
Last Modified: 25 Jul 2015 10:05
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3806

Actions (login required)

View Item View Item