پیامدها و میزان عود 82 مورد هماتوم مزمن ساب دورال

اميـرجمشيدي, عباس and ابوذري, مهدي and افتخار, بهـزاد and رشيدي, محمود and رضائي, اميـدوار and اسفنـدياري, رضا and شيراني بيدآبادي, محمد and اوليائی, محمد (2007) پیامدها و میزان عود 82 مورد هماتوم مزمن ساب دورال. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 10-16. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
1 Hematom-Dr.Amirjamshidi.pdf

Download (304kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV===AfABDQ6QnchR3c...

Abstract

زمینه و هدف: هـدف این مطالعه تعیین ارتبـاط بیـن پیامـد ]سنجش شده با استفاده از Gos (Glasgow Outcome Scale)[ و عـود در هماتوم مزمن ساب دورال [Chronic Subdural Haematoma (CSDH)] بوده است. مواد و روش‌ها: تعـداد 82 بیمار متـوالی که به علـت هماتـوم مـزمن ساب دورال تحت عمـل جراحی قـرار گرفته بودند، در مطالعة حاضـر بررسی شـدند. یافته‌ها: ارتبـاط بین عـود هماتـوم مـزمن ساب دورال و این متغیـرها مطالعه شـد: جنسیت، سن؛ تاریخـچه تـروما؛ GCS (Glasgow Coma Scale) در زمـان پذیرش (مـرحلة 1، GCS بیشتر از 12؛ مـرحلة 2، GCS بیـن 8 تا 12؛ مـرحلة 3، GCS کمتـر از 8)؛ فاصلة زمـانی بین صدمات ناحیه سر (هنگامی که تاریخچه تروما به سر وجود داشت) و جراحی؛ وجـود انحـراف در خط وسـط در تصاویر سی‌تی‌اسکـن: وجود هوا در فضای جمـجمه 7 روز پس از جراحی؛ دانسیته همـاتوم؛ وسعـت هماتـوم؛ وجـود آتروفی مغـز و درجـه GOS (کمـی و غیـرکمی) در هنگام ترخیص. در تحلیـل این مطالعه، 05/0 >P، از لحـاظ آماری معنی‌دار در نظـر گـرفته شـد. یافتـه‌ها حاکی از آن بـودند که GCS پاییـن‌تر (001/0 >P)، GOS بالاتـر (001/0 >P)، وجـود هـوا در داخـل جمـجمه 7 روز پس از جراحی (002/0 =P) و همـاتوم با دانسیتـه بالا (001/0 >P)، به طـور معنی‌داری با عـود همـاتوم مـزمن ساب دورال در ارتبـاط هستند. نتیجه‌گیـری: چنین نتیجه‌گیـری می‌شـود که GOS با عـود هماتوم مزمن ساب دورال مـرتبط است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هماتوم مزمن ساب دورال، عود
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 25 Jul 2015 10:07
Last Modified: 25 Jul 2015 10:07
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3812

Actions (login required)

View Item View Item