تعیین فراوانی فاکتورهای پیش‌آگهی‌ دهنده در سرطان پستان و بررسی ارتباط آنها با یکدیگر، سن و وضعیت منوپوز بیماران

سيـرتی, فريدون and قهاری, آزاده (2007) تعیین فراوانی فاکتورهای پیش‌آگهی‌ دهنده در سرطان پستان و بررسی ارتباط آنها با یکدیگر، سن و وضعیت منوپوز بیماران. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 38-48. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
5 HER2-Dr.Sirati.pdf

Download (352kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV===AfABDQ6QnchR3c...

Abstract

زمینه و هدف: سرطـان پستـان، سر دسته علل مـرگ ناشی از سرطان در زنـان 40 تا44 سال می‌باشـد و شایعتـرین سرطان با محـل مشخـص در زنان است. احتمـال بروز این بیماری 1 نفـر به ازاء هـر 8 زن می‌باشد. بعضی فاکتـورها مانند اندازة تومـور، مرحله پاتولـوژیک تومور، نوع تومـور، وضعیت غـدد لنفـاوی زیر بغل، رسپتـورهای هورمـونی استـروژن و پروژستـرون و P53و HER-2-NEU در تعیین پیش‌آگهی تومـور و تعیین خط مشی درمان، مـؤثر هستند. در این تحقیق به بررسی فـراوانی چهار فاکتور آخـر و ارزیابی ارتباط آنها با یکدیگـر و با منـوپوز و سن پرداخته می‌شود. مواد و روش‌ها: طی یک دوره سه ساله، 200 بیمار که تشخیص پاتولـوژیک سرطان پستان داکتال یا لبـولار داشتند، به روش ایمونوهیستـو شیمیایی تحت بررسی از نظر ER, PR, P53 و HER-2-NEU قـرار گرفتند. یافته‌ها: همة بیماران، در این بررسی، جنسیت مؤنث داشتند و میانگین سنی آنها 36/11+6/49 سال بوده، در محـدوده سنی 26 تا 81سال قـرار داشتند. گیـرنده استروژن در 142 مـورد (71 درصد)، گیـرنده پروژسترون در 131 مورد (5/65 درصد)، P53 در 63 مورد (5/31 درصد) و HER-2-NEU در 143 مـورد (5/71 درصد) مشاهده شد. بین وجود گیـرنده استـروژن و وجود گیرنده پروژسترون رابطة مستقیـم معنی‌داری وجـود داشت (P<0.05) که کاملاً با مکانیسـم عملکـرد این گیـرنده‌ها قابل توجیه است. بین وجود P53 - گیرنده استـروژن و P53-گیـرنده پروژسترون نیز رابطه معکـوس معنی‌دار وجـود داشت. در مـورد سن، فقـط بین وجـود ER و سن بیمـاران رابطة مستقیـم معنی‌دار دیده شد. بین هیـچ کـدام ازاین مارکـرها و منوپـوز رابطه معنی‌داری مشاهـده نشد. نتیجه‌گیـری: وجود HER-2-NEU نشانه پروگنـوز بدتر و پاسخ بهتـر به شیمی درمانی می‌باشد. تفاوت بارزی که نتایج این مطالعه با کتب مـرجع داشت، در زمینه فـراوانی HER-2-NEU بود، به طوری که در این بررسی شیـوع آن معـادل 5/71 درصد بود در حالیکه کتب مـرجع شیوع حـدود 25 درصـد و بعضی مطالعـات شیـوع 37 درصد را ذکر نمـوده‌اند که می‌تواند ناشی از تفاوت‌های نژادی و ژنتیکی باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرطان پستان، فاکتورهای پیش‌آگهی دهنده، سن
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 25 Jul 2015 10:08
Last Modified: 25 Jul 2015 10:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3816

Actions (login required)

View Item View Item