مقایسة گلیسین 5/1% و آب استریل به عنوان محلول شستشو در عمل جراحی رزکسیون پروستات از طریق مجرای پیشابراهی

ياري, حسن and رحماني, محمدرضا and بنگش, محمدنعيـم and فلاح‌نژاد, مجتبي and سجـادي, سيدرسول (2007) مقایسة گلیسین 5/1% و آب استریل به عنوان محلول شستشو در عمل جراحی رزکسیون پروستات از طریق مجرای پیشابراهی. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 70-77. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
9 Glisin-Dr Yari.pdf

Download (320kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV===AfABDQ6QnchR3c...

Abstract

زمینه و هدف: رزکسیون پروستات از طریق مجرای پیشابراه [Transurethral Resection of the Prostate (TURP)] شایعترین عمل جراحی برای درمان هیپرپلازی خوش خیم پروستات Benign Prostate Hypertrophy (BPH)]] می‌باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر استفاده از محلـول‌های گلیسین 5/1% و آب استریل در عمل جراحی رزکسیون پروستات از طریق مجرای پیشابراهی در ایجاد تغییرات سطح الکتـرولیتی سرم و علائم سندرم (Transurethral Resection Syndrome) TUR انجام پذیرفته است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجـربی، کلیه بیمـاران کاندیدای عمل جـراحی رزکسیـون پروستـات از طریق مجـرا در سال 1385، براساس نوع محلـول شستشـو به طور تصادفـی به دو گـروه گلیسین 5/1% و آب تقسیـم شدند. پس از مصاحبه و معـاینة بیمار و نیز انجـام تست‌های آزمایشگاهی قبل و بعد از عمل جـراحی، پرسشنامه طـراحی شده تکمیل گـردید. اطلاعـات به دست آمـده با نرم‌افـزار آماری SPSS، و با استفاده از تست آماری Chi-Square و t-test تجـزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: تعداد 80 بیمار در دو گروه 40 نفری به طور تصادفی برای دریافـت گلیسیـن 5/1% و آب استـریل به عنوان مـادة شستشو دهنده انتخـاب شدند. گروه‌ها از لحاظ سن، وزن پروستات، حجـم مایع شستشـوی به کار رفته و طول مـدت عمـل جـراحی تفاوت آماری معناداری نداشتند. میزان سدیم، پتاسیـم، اوره و کـراتینیـن سـرم بیمـاران در هـر دو گـروه، بعد از عمـل افت معنـاداری نشان داد؛ اما تفـاوت معناداری در میـزان افت پارامتـرهای مذکـور بر حسب نوع مـاده شستشو مشاهـده نشد. میـزان افـت همـاتوکریت و هموگلـوبین بعد از عمل، در گـروه گلیسین به طور معنـاداری بیشتر از گـروه آب بود (به ترتیب 24/4±22/4- در مقـابل 25/4±3/1- و 96/1±47/1- در مقـابل 6/1±46/0- ). از بین کل بیماران، 24 نفـر (30%) علایمی از قبیـل تهـوع، استفـراغ، سردرد، تنگی نفس، تاکـی‌پنه و افـزایش فشار خـون را نشان دادند. از نظر بروز این علایم، تفـاوت آماری معناداری بین دو گـروه یافت نشد. علایم سنـدرم TUR که نیازمنـد مـداخله درمـانی بودند، در 2 بیمار (5/2%) بروز یافت (1 نفر از گـروه گلیسین و 1 نفـر از گـروه آب) که با درمان طبـی هر دو بیمـار بهبـود یافتند. نتیجه‌گیـری: تفـاوت معنی‌داری در کاهش سطـوح سدیم و پتاسیـم، اوره و کـراتینین خون و وجـود علائم بالینـی بروز سندرم TUR در دو گروه وجـود نداشت. با توجـه به برتـری معنادار آب نسبت به گلیسیـن از جهت افت کمتـر سطـوح همـوگلوبین و هماتوکریت پس از عمل، استفاده از آب در بیمـاران به عنوان محلـول شستشویی ارزان و مناسب در حین رزکسیون پروستات از طریق مجـرا، پیشنهاد می‌گـردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هیپرپلازی خوش خیم پروستات، رزکسیون پروستات از طریق مجرای پیشابراه، سندرم TUR، محلول شستشو
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 25 Jul 2015 10:10
Last Modified: 25 Jul 2015 10:10
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3820

Actions (login required)

View Item View Item