بررسی ارتباط شاخص تودة بدن و بار کاری با ایجاد هرنیاسیون دیسک‌های ناحیة لومبر

شکوهي, غفـار and اصغـري, محمد and فـرشيدنيا, حسن (2007) بررسی ارتباط شاخص تودة بدن و بار کاری با ایجاد هرنیاسیون دیسک‌های ناحیة لومبر. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 77-84. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
10 Ertebat Namaye-Dr.Shokohi.pdf

Download (341kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV===AfABDQ6QnchR3c...

Abstract

زمینه و هدف: هـرنی دیسک کمـری یکی از شایع‌ترین علل درد کمـر می‌باشد. هرنی دیسک کمری با عـوامل متعـددی درارتباط است که عـوامل شغلی یکی از مهمتـرین آنها می‌باشـد. برداشتن اجسام سنگیـن ارتباط مستقیم با هرنی دیسک کمـری دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتبـاط ریسک فاکتـورهای شغلی با هـرنی دیسک کمـری می‌باشد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مـورد ـ شاهـدی ریسک فاکتـورهای شغلی را در بین بیمـارانی که به علت هـرنی دیسک کمری در بخش جراحی مغـز و اعصاب بیمـارستان امام خمینی تبریز بستـری شدند در مقایسه با گروه کنتـرل مـورد بررسی قـرار دادیم. گروه کنترل از بین بیماران بستـری در سایر بخش‌ها، ترجیحاً بخش اورولوژی، انتخاب شدند. یافته‌ها: میانگیـن سن، وزن، قـد و شاخص تودة بدن[Body Mass Index (BMI)] بیماران با هرنی دیسک تفاوت معنی‌داری با میانگین افراد گروه شاهد نداشتند (مقدار P به ترتیب؛ 830/0، 770/0، 796/0، 548/0). میانگین متوسط وزنه‌ای که در روز حمل می‌کردند (0001/0P=) و میانگین بار کاری (Workload) در بیـن بیماران مورد مطالعه به صورت معنی‌داری بیشتر افـراد گـروه کنتـرل بود (0001/0P=). نتیجه‌گیـری: هـرنی دیسک با عوامل متعددی در ارتباط است. در این مطالعه میـزان وزنه حمل شده در طول روز و میـزان بار کاری در بیماران مبتلا به هرنی دیسک کمری به صورت معنی‌داری بیشتر از افـراد گـروه کنتـرل بود که این مطلب نشانگر مـؤثر بودن نوع و سنگیـن بودن شغل بیمار در وقوع هرنی دیسک کمـری در بیماران است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: درد کمر، هرنی دیسک کمری، فاکتورهای شغلی، شاخص تودة بدن، بار کاری
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 25 Jul 2015 10:11
Last Modified: 25 Jul 2015 10:11
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3821

Actions (login required)

View Item View Item