بررسی میزان تطبیق نتایج سونوگرافی با یافته‌های حاصل از معاینة بالینی و ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان

شفيقي, صديقه and بياتي, اکـرم and رفيعي, محمد and کلانتـري, معصومه (2007) بررسی میزان تطبیق نتایج سونوگرافی با یافته‌های حاصل از معاینة بالینی و ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 92-96. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
12 Breast Cancer-Dr.Shafighi.pdf

Download (280kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV===AfABDQ6QnchR3c...

Abstract

زمینه و هدف: برخلاف میزان رو به رشد بروز سرطان پستان، میزان کلی مرگ و میر ناشی از آن تقریباً ثابت مانده است که این مطلب بیانگر پیشرفت در تشخیص زودرس بیماری می‌باشد. بعد از معاینات بالینی، ماموگـرافی و سونوگرافی از بهترین روش‌های کشف سریع سرطان پستان هستند. این مطالعه با هدف تعیین میزان تطبیق نتایج حاصل از سونوگرافی با یافته‌های معاینـات بالینی و ماموگرافی انجام شده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه کلیه زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان مـرکزی تحت معاینة بالینی پستـان قـرار گرفتند و درصورت وجود اندیکاسیون، ماموگرافی، سونوگرافی و نمونه‌برداری سوزنی یا نسجی در مـورد آنها انجـام شد. اطلاعات با آزمون EPI در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: تعداد 979 نفر در محـدودة سنی 20 تا 45 سال بررسی شدند. میـزان بـروز سرطان پستان % 03/0 به دسـت آمـد. شاخص حساسیت و ویژگی سونوگـرافی با فاصلة اطمینـان %95 نسبت به معـاینة بالینی، %8/25و %9/71 و نسبت به مامـوگرافی، %0/5 و %1/7 گزارش گردید. نتیجه‌گیـری: سونوگرافی در مورد ضایعاتی که احتمال تشخیص آنها در معاینة بالینی بیشتر است روش تشخیصی مطمئن‌تری است تا در مورد ضایعاتی که ویژگی ماموگرافی در آنها زیاد است. پس علیرغم تمایل بیشتر بیماران نسبت به انجام سونوگـرافی نمی‌توان آن را جایگزین ماموگرافی نمود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرطان پستان، ماموگرافی، سونوگرافی، معاینة بالینی پستان
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 26 Jul 2015 09:50
Last Modified: 26 Jul 2015 09:50
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3823

Actions (login required)

View Item View Item