بررسی نقش هلیکو باکتر پیلوری در رینوسینوزیت مزمن

نعیمی, محمد and سیدی, محمد and قزوینی, کیـارش and باقـری, محمـود and افضل‌آقایی, منـور (2007) بررسی نقش هلیکو باکتر پیلوری در رینوسینوزیت مزمن. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 88-94. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
7 H.Pylori-Dr.Naeemi.pdf

Download (297kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV==wHQwAkO0JXY0N3X...

Abstract

زمینه و هـدف: ریفلاکس لارنگـوفارنژیال (LPR) محتـویات معـده موجب ایجـاد علائـم و بیمـاری‌های متفـاوتی می‌گـردد کـه از آن جمـله رینوسینـوزیت مـزمن (CRS) است. در تعییـن پاتوفیـزیولوژی ریفلاکس لارنگـوفارنژیال به نقـش هلیکو باکتر پیلوری توجـه شـده است ولـی در مـورد آن اتفاق نظـر وجـود ندارد. بنابراین در این مطالعـه به نقـش هلیکو باکتر پیلوری در رینوسینـوزیت مـزمن و ارتبـاط آن با آلـودگی هلیکو باکتر پیلوری معـده پرداختیم. مواد و روش‌ها: ایـن تحقیـق یـک مطالعـة بالینـی کـوهورت اسـت، کـه در آن یـک گـروه 18 نفـری از بیمـاران مبتـلا بـه رینوسینـوزیت مـزمن با گـروه 18 نفـری افـراد شاهـد از نظـر وجـود هلیکو باکتر پیلوری در سینـوس و معـده مـورد مقـایسه قـرار گـرفتند و از تسـت(Polymerase Chain Reaction) PCR بـا حساسیت و ویـژگی بالا بـرای یافتـنDNA هلیکو باکتر پیلوری استفـاده شـده اسـت. یافته‌ها: در نمـونه‌های سینـوس‌ فقط در دو مـورد از گروه بیمار هلیکو باکتر پیلوری مثبـت بود که این میـزان در گـروه شاهـد 6 مـورد بود که این دو ارتباط معنی‌داری در جهت معکـوس با هم داشتند و در هـر گروه به تنهـایی بین مـوارد مثبـت معـده و سینـوس ارتباطی وجود نداشت (P<0.05). نتیجه‌گیـری: هلیکو باکتر پیلوری نقشی در رینوسینـوزیت مزمن ندارد و سینـوس فقـط به عنـوان مخـزن، میـزبان هلیکو باکتر پیلوری بدون ایجاد بیماری‌زایی در آن‌است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هلیکـوباکترپیلـوری، رینوسینـوزیت مزمن، رفلاکس گاستـروازوفاژیال، لارنگـو فارن‍‍ـژیال ریفلاکس
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 05 Aug 2015 05:53
Last Modified: 05 Aug 2015 05:53
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3855

Actions (login required)

View Item View Item