بررسی اثر آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک در جلوگیری از عفونت زخم متعاقب اعمال جراحی غیر اورژانس تمیز

عزيزي, رسول and جمشيدي, علي and تقي‌پور, محمدعلي (2007) بررسی اثر آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک در جلوگیری از عفونت زخم متعاقب اعمال جراحی غیر اورژانس تمیز. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 109-114. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
10 Antibiutic-Dr.Azizi.pdf

Download (278kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV==wHQwAkO0JXY0N3X...

Abstract

زمینه و هدف: عفـونت زخـم متعاقب اعمـال جراحی، شایعتـرین عفـونت در بیمـاران جـراحی می‌باشـد که حـدود 38% از کل عفـونت‌های جـراحی را شامـل می‌شود در کتاب‌های مـرجع اعمال جـراحی را به انواع تمیـز، تمیـز ـ آلـوده،‌ آلـوده و کثیـف تقسیـم‌بندی می‌کننـد که فقـط در گـروه اعمال جراحی تمیـز ـ آلـوده مصرف آنتی‌بیـوتیک پروفیـلاکتیک توصیه شـده‌است و در اعمال جـراحی تمیـز مصـرف آنتی‌بیوتیک پـروفیلاکتیک به جز در مـوارد خاص توصیـه نمی‌شود با توجه به اینکه در حـال حاضـر در کلیه اعمـال جـراحی غیـر اورژانس تمیـز در بیمـارستان فیـروزگر، آنتی‌بیـوتیک پروفیلاکتیک تجـویز می‌گـردد که این کار معـایبی از قبیل القاء مقـاومت باکتـریایی و تحمـل هـزینه اضـافی برای بیمار را به دنبال دارد، این مطالعه با این هـدف صورت گـرفت که آیا استفاده از آنتی‌بیـوتیک پروفیـلاکتیک در اینگـونه اعمـال جـراحی در پیشگیـری از عفـونت زخـم مـؤثر است یا خیـر. مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی از خرداد ماه 1381 تا اردیبهشت 1382 در بیمارستان فیروزگـر انجام شده‌است. اولین مـورد جراحی غیـر اورژانس تمیـز بصورت بلـوک تصادفی انتخاب گـردید و سپس بر مبنای آن بلوک‌ها به یکی از گـروه‌های دریافـت کننده و عـدم دریافت کننده آنتی‌بیوتیک تقسیـم شدند. یافته‌ها: از 121 بیمار مورد مطالعه 62 بیمار (2/51%) هیچگونه آنتی‌بیوتیک دریافت نکردند و 59 بیمار (8/48%) آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک دریافـت کردند. در کل جمعیت مـورد مطالعه 13 بیمـار (7/10%) دچار عفـونت زخم محل جراحی شدند که 6 نفر در گـروه دریافت کننده آنتی‌بیوتیک قـرار داشتند (95/4% از کل بیمـاران) و 7 نفر در گـروهی قرار داشتند که آنتی بیوتیک مصرف نکـرده بودند (78/5% از کل بیماران). بین دو گـروه از نظر فـراوانی بروز عفـونت محل زخـم عمل جراحی اختلاف آماری معنی‌داری به دست نیامد (P=0.10). نتیجه‌گیـری: بنابر نتیجه این پژوهش مصرف روتین آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک در اعمال جراحی تمیز غیر اورژانس توصیه نمی‌شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آنتی‌بیوتیک، پروفیلاکسی، عفونت، تمیز
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 05 Aug 2015 06:01
Last Modified: 05 Aug 2015 06:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3858

Actions (login required)

View Item View Item