عوامل مرتبط با ايجاد زخم فشاری در بيماران بستری در بخش ارتوپدی

بلورچی, فريبا and عبدالرحيمی, محبوبه and يغمايی, فريده and اکبرزاده باغبان, عليرضا (2015) عوامل مرتبط با ايجاد زخم فشاری در بيماران بستری در بخش ارتوپدی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (2). pp. 27-33. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v4n2p27-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=437&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: زخم فشاری به‌عنوان يک مشکل اساسی در مراقبت بهداشتی مطرح است. دانش پرستاران از عوامل مرتبط با ايجاد زخم فشاری می‌تواند سبب کاهش زخم فشاری شود. پژوهش حاضر باهدف تعيين عوامل مرتبط با ايجاد آن در بيماران بستری در بخش ارتوپدی انجام‌شده است. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصيفی، 330 بيمار بالغ فاقد زخم فشاری در بخش‌های ارتوپدی 4 بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی به‌طور در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها از طريق ابزار پژوهشگر ساخته "فرم مشاهده مراقبت پرستاری" (Nursing Care Observation Form) جمع‌آوری گرديد. روايی فرم به روش شاخص روايی محتوی و پايايی به روش مشاهده هم‌زمان (ضريب همبستگی 85/0) انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 15 مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت. يافته‌ها: عوامل بسياری مانند همراه بيمار، آموزش درباره پيشگيری از زخم فشاری، ماساژ، تغيير وضعيت بيمار، کشش استخوانی، وسايل کمک حرکتی، اجسام خارجی در بستر بيمار، دستگيره تخت و تشک مواج، با زخم فشاری همبستگی معنی‌دار آماری داشتند (05/0>P). در مدل رگرسيون لجستيک، نداشتن همراه همبستگی معنی‌داری با تشکيل زخم فشاری داشت (01/0>P). نتيجه‌گيری: عوامل بسياری سبب زخم فشاری بيماران بستری می‌شود. لذا آموزش دانشجويان و افراد ارائه‌دهنده مراقبت بهداشتی و درمانی در مورد عوامل مرتبط با زخم فشاری و لزوم به‌کارگيری اقدامات پيشگيری‌کننده در بيماران در معرض خطر قبل از تشکيل زخم فشاری از اهميت زيادی برخوردار است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: زخم فشاری، بروز، عوامل،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 18 Aug 2015 09:25
Last Modified: 05 Nov 2017 05:52
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3876

Actions (login required)

View Item View Item